Yüz yıl önce "Tam Bağımsızlık" ana ilkesi üzerine kurulmuş olan Cumhuriyetimizin başta tarım, hayvancılık ve enerji olmak üzere birçok alanda bağımlı duruma getirildiği tartışma gerektirmeyen bir gerçektir. Son yıllarda başka bir alanda da bağımlılığımız kamuoyunun dikkatine ve tepkisine neden olmuştur:

"Şuç örgütlerine bağımlılık!"

Ekonomik ve sosyal sorunların çözülebilmesi için "bağımlılık" konusunun seçmen davranışlarını etkileyeceği açıktır. Özellikle ilk kez oy kullanacak genç seçmenlerin parti kalıpları içinde kalmayacakları kamuoyu yoklamalarından anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet tarihini biraz olsun incelemiş, siyasi sorunların niteliğini çözümleyebilmiş seçmenlerin dikkat etmesi gerekli olan önemli bir ayrıntı daha vardır: Devletin Türk Töresi ilkelerine uygun yönetilmesi! Bilge Kağan'ın Orkun Anıtları'ndaki buyruğu ile Atatürk' ün dayandırdığı Cumhuriyet nitelikleri ayrımsızdır. Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür." saptama ve uyarısına uyulmadan yapılacak siyasi yeğlemelerin sonuçları yukarıdaki sorunları çözemeyecektir. 

Siyasi partilerin il, ilçe yöneticileri, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı adayları için önemsenmesi gerekli özellikleri tüm açıklığı ile belirlemek gereklidir.

Bu nedenle;

1. Her kademedeki adayların etnik ve kültürel sorunu bulunmamalıdır. Adayların ve birinci derece yakınlarının Türklük karşıtı etnik kümeleşmelerin içinde olmalarının, yüksek Türk kültürüyle bağdaşmayan davranış geçmişlerinin bulunması, her türlü kişisel çıkarın üzerinde onaylanmaması gereken bir durumdur. 

2. Oy kaygısıyla yapılabilecek her türlü din istismarı, dinci söylem ve davranışların verilecek oylarla cezalandırılmaları  bağımsızlığımız için çok önemlidir. 

3. Her seçim aşamasında siyasi parti örgütlerinin ya da yurttaşların oylarını para ve diğer kişisel çıkarlar kullanılarak etkileme çabalarının yüksek Türk kültürü karşıtlığı ile eşdeğer olacağı unutulmamalıdır.

4. Her kademede adayların dedikodu ve yalan haberlerle karalanma girişimlerine karşı dikkatli ve uyanık olunması, kişi haklarının korunması siyasetin genel niteliğinin yükseltilmesi için gereklidir. 

5. Her kademedeki seçimlerin parti delegeleri ve seçmenlerin öz istençleri üzerinde oluşturulabilecek baskılara karşı koymak kişi kıvancını korumakla eş anlamlıdır. 

6. Oy verme işlemlerinin her aşamasında yapılması olası usulsüzlükleri engellemek yurttaşlık ödevidir. Türk ulusunun Cumhuriyetin ana niteliklerini koruyarak Atatürk'ün akıl ve bilim yolunu yeniden yeğlemelerini yürekten dilerim.