19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşı hazırlıkları Havza-Amasya-Erzurum-Sivas'taki çalışmalardan 7 ay 8 gün sonra, 27 Aralık 1919'da yeni Türk Devleti'nin Başkenti olacağı çok önceleri tasarlanmış olan Ankara'da sürdürülecektir. Resmi sıfatlarından yoksun Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile Keklik Pınarı sırtlarında büyük bir coşkuyla karşılanır.  Anadolu Türklüğü'nün binlerce yıllık töresine uyan Ankara'lı Saymenler "Kızılca Gün"le yeni Türk Devleti'nin Kağanını duyurma kararı almışlardı.

   " Kızılca Gün " Oğuz Türkleri' nin töresidir. Tarih oyunluğuna  çıkan öncü budunlardan birisi olan Türkler, doğayı doğru yöntemlerle gözlemlemeleri sonucunda toprak, su, hava ve güneşi kutlu etmenler olarak saptamışlardır. Güneşe duydukları saygının gereği olarak börklerinin üzerine "güneş kızılı" rengi yuvarlak deri ya da bez dikmişler, bunu gören batılı gezgin ve elçiler Türkler'i "Kızılbaş" olarak tanımlamışlardır. Güneşin kızıl rengi Oğuz Türkleri'nin bir töresine esin kaynağı olmuştur; Kızılca Gün! Türk Devleti'nin zor koşullar içinde kaldığı günlerde yeni bir devletin kurulması ve yeni bir Kağan'ın belirlenmesinin kararlaştırıldığı gün " Kızılca Gün" olarak adlandırılmıştır.

     Bu karar nasıl, nerede, ne zaman, kimler tarafından alınmıştır? Bu soruların yanıtları bilinmemektir. Ancak, Ankara'daki seğmenlerin, yörüklerin, melamilerin, 20nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy'un ve Mustafa Kemal'in Hacıbektaş'ta görüştüğü Bektaşi ve Alevi önderlerle yaptığı görüşmelerin etkilerini güçlü bir olasılık olarak onaylamak gerekir. Selçuk ve Osman Beylerin yeni devletin Kağanları seçilirlerken de Seğmen Alayı oluşturulduğunu ve Kızılca Gün gerçekleştirildiğini belirtmeliyim.

     Mustafa Kemal Keklikpınarı'nda 3000 atlı 700 yaya Seğmen tarafından karşılanır ve seslenir:

- Merhaba efeler!
Efeler hep bir ağızdan:

- Sağol paşam!

- Arkadaşlar buraya neden geldiniz?

- Budun yolunda kanımızı akıtmaya!

- Kararlı mısınız?

- And olsun!

Mustafa Kemal'in gözleri yaşarmıştı:

- Var olun yiğitler!
  Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya gelişlerinin 103ncü yılı kutlu olsun. Kızılca Gün töresini yaşatacağız, and olsun!