Cuma, 24 Kasım 2017
.
10
Eskişehir
.
Birtürk Özkavak

Kamu Emekçilerinin Toplu Sözleşme Dönemi Başlıyor

Sevgili okurlar, uzunca bir süredir yazamadım. Bir çok özel gerekçesi var umarım önümüzdeki süreçte bu ayrılığı hızla giderecek kadar bol bol yazarız çizeriz.

Ülkemizin yoğun gündemini hep birlikte izliyoruz yaşıyoruz. Bununla birlikte iç içe yan yana akan bazen daha görünür olan bazen geride kalan önemli bir başlık daha var. Ağustos ayı kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağı bir ay. Hemen burada bir mim koyup yazmakta yarar var. Bahsedilen Toplu Sözleşme Mevzuatının eleştirilecek değiştirilecek birçok yönü var eksiklikleri var.

Bunu ana başlıklar halinde belirtmek gerekirse Sendika, devletten, hükümetten ve sermayeden bağımsız olmalıdır ama iktidarlar bağımsız sendikaların örgütlenmelerini engellemek için kendi güdümlerinde sendikaların örgütlenmesine yardımcı oldular. Bu sendikalar toplu sözleşme masasında hükümetten bağımsız bir tutum sergilemedikleri gibi hükümetten daha geri bir tutum alıyorlar. Sendika, toplu pazarlık ve grev hakkı ayrılmaz bir bütündür oysa ülkemizde Kamu Emekçileri Toplu Sözleşme Mevzuatında kamu emekçilerinin grev hakkı tanınmamıştır. Kamu kurumlarındaki yöneticilerin sendikalar arasında taraf olması nedeniyle çalışanların sendika seçme hakkı engellenmektedir. Hükümetler masaya, en çok üyeye sahip sendika ile oturduğundan,  hükümetin açık bir şekilde desteklediği sendika toplu sözleşmede taraf olmaktadır. Bunun sonucunda malum sendika emekçilerin hak ve çıkarlarının arkasında durmadığı gibi hükümetin beklentilerine yanıt veren tutum içerisine girmektedir. Son yıllarda ki toplu sözleşme süreçleri bir orta oyunu şeklinde sürmüş kamu emekçileri kandırılmış, birçok hakları ellerinden alınmış, oyalanmışlardır.

Bütün bu süreçlere açıkçası tek karşı çıkan, kamu emekçilerinin taleplerini toplu sözleşme masalarına taşıyan gerektiğinde fiilen grev yapabilen tek konfederasyon KESK ve bağlı sendikalar, SES olmuştur. Böyle bir bilgilendirme yaptıktan sonra sağlık emekçilerinin toplu sözleşme dönemindeki ana taleplerini belirtelim.

İş güvencesinin kaldırılması çalışmaları durdurulmalı! Herkesin kadrolu güvenceli çalışması sağlanmalıdır

Sendikal hakların kullanılmasının önündeki engeller kaldırılsın, sendikal hak ve özgürlükler güvenceye alınsın

Ek ödemeler 2 katına çıkarılsın, maaşa ve emekliliğe yansıtılsın

Fiili hizmet süresi zammı yıpranma payı tüm çalışanları kapsayacak şekilde çıkartılsın

Fazla çalışma ve esnek çalışma yasaklansın

Sağlıkta şiddet yasası çıkartılsın

Taşeron çalışma yasaklansın, taşeron,4C·li, aile hekimliklerinde sözleşmeli çalışan  ve vekil çalışanlar kadroya alınsın

Performansa göre ücretlendirme kaldırılsın bu sağlanana kadar tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılsın

Sağlıkta cepten ödemeler kaldırılsın

Sağlıkta Dönüşün Programı Durdurulsun,

Herkese parasız, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık ve sosyal hizmet sunulsun

 

İlginçtir günün 24 saati gece gündüz demeden her koşulda çalışan yıpranan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin yaptığı işin “ağır ve tehlikeli işler” olduğu değerlendirilmesine rağmen yıpranma payı ödenmiyor. İktidarlar bu talebi sürekli yok sayıyor. Fiili hizmet/yıpranma payı hükümetin gündemine ancak 2014 tarihinde girebildi. O günden bugüne AKP iktidarı, her seçim öncesi yanına yandaşı olan sendikayı da alarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını boş vaatlerle oyaladılar.

Halihazırda mensubu olduğum Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileri taleplerinin artık gerçekleşmesini, inşanca yaşamak istediklerini bunu hak ettiklerini Toplu Sözleşme Dönemini yakından takip ettiklerini talepleri için mücadeleye hazır olduklarını söylüyorlar.

Önümüzdeki toplu sözleşme döneminde sendika ayrımı yapmadan tüm kamu emekçileri birleşerek talepleri için mücadele etmeli ve bunu kazanımlarla sonuçlandırmalıdır. KESK emekçilerin taleplerini elde etmek için bütün gücüyle mücadelesini sürdürecektir

Yazımı bir şiirimle bitirmek istiyorum. Yeni yazılarda görüşmek dileğiyle

SESLİ OLMAK YIKAR DUVARLARI

Sende yaşatmak alınteridir kardeşim
damla damla sağaltır bizi emeğin
uykulardan geçip karanlık geceleri
ateşler içinden ateşler içinden alırsınız çocukları
kaçar ölümler önünüzden

Hastanelerde koridorlarda gri koğuşlarda
emeğindir sinen duvarlara
kardeşim bu yaşam senin 
artık kuytularda kalmasın sesin

bak her geçen gün 
çalıyor yarınımızı kardeş bildiğin
bir tek SES imiz kaldı yani bizim sesimiz
ta dünden geldi bizle geldi emekle geldi
işimizden aşımızdan yürüsün SES imiz
Haydi yeniden
Haydi yeniden