Lazer ameliyatıyla miyop tedavisi, özellikle son dönemlerin sıklıkla tercih edilen miyop tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Uzağı görememe sorunu olarak bilinen miyop, kırma kusurları arasında yer alır. Miyop hastaları uzaktaki nesneleri net bir şekilde göremez. Miyop için farklı tedavi yöntemleri bulunmakta olup lazer tedavisi, gözlük ve lens; bunlar arasında yer alır. Gözlük ve lens tedavisi, her ne kadar miyop için etkili bir yöntem olarak bilinse de kalıcı değildir. Bununla birlikte diğer yöntemlere göre kalıcılığı çok daha fazla olan lazer ameliyatı, birçok kişi tarafından tercih edilir. Peki lazer ameliyatı ile miyop tedavisi yapılabilir mi? Kimlere bu tedavi uygulanamaz? Uygulama sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Göz Çizdirme Ameliyatı Kimlere Yapılmaz?

Göz çizdirme ameliyatı her ne kadar oldukça etkili bir cerrahi işlem olsa da her hastada bu uygulama gerçekleştirilemez. Tedavinin uygulanamayacağı hasta grubu genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Katarakt görülen hastalar
 • Korneası çok ince hastalar
 • Keratokonus rahatsızlığı bulunan hastalar
 • Diyabet nedeniyle göz hasarı bulunan hastalar
 • 18-20 yaşının altındaki hastalar

Bu tür durumlarda lazer tedavisi tercih edilmez.

Miyop Tedavisinde Lazer Ameliyatı Tercih Edilir Mi?

Lazer ameliyatıyla miyop tedavisi tercih edilen bir yöntemdir. Genellikle çocukluk ve erken genlik dönemlerinde, miyop tedavisi için gözlük ile lens tercih edilir. Fakat bu tedavi yöntemleri kalıcı olmadığından, hastanın ömür boyu gözlük ya da lens kullanması gerekir. Bununla birlikte göz çizdirme olarak da bilinen lazer ameliyatı, birçok yönteme göre çok daha kalıcıdır. Ameliyat sonrasında, kişinin gözlüksüz görme yüzdesi %95’tir. Gözlükle ve lensle elde edilen görme düzeyine %95 oranında ulaşılabildiği için son zamanlarda yöntem sıklıkla kullanılır.

Kimlere Lazer Ameliyatıyla Miyop Tedavisi Uygulanır?

Göz çizdirme ameliyatı, miyop hastalarının büyük bir kısmında uygulanabilir. Miyop ilerlemesinin durduğu gözlerde uygulanan yöntem için göz yapısının da lazere uygun olması gerekir. Lazer ameliyatıyla miyop tedavisi genellikle şu durumlarda uygulanır:

 • Kornea dokusunun yeterli kalınlıkta ve uygun yapıda olması
 • 20 yaş ve üzerinde olunması
 • 8-10 numaraya kadar miyop görülmesi
 • Göz numaralarının son 1 yıldır değişmemesi
 • Gözlerde herhangi başka bir hastalık bulunmaması
 • Romatizma, diyabet gibi sistemik hastalıkların bulunmaması

Ameliyat öncesinde gerekli muayenenin yapılması ve gözün lazere uygun olup olmadığının tespit edilmesi son derece önemlidir.

Lazerle Miyop Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lazer ile miyop tedavisinde farklı teknikler kullanılabilir. Bunlar arasında en çok tercih edilen lazer göz ameliyatı LASIK ve PRK’dir. Fotorekraktif keratektomi olarak da bilinen PRK, lazer tedavilerinde kullanılan en eski yöntemdir. Kornea tabakasına lazer uygulanması ile gerçekleştirilen yöntemde tabanın şekli yüzeyinden itibaren değiştirilerek işlem tamamlanır.

Gelişmiş lazer yöntemleri arasında yer alan LASİK ise kornea yüzeyinde çeşitli işlemlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. İlk olarak korneanın üst kısmı lazer ile ince bir tabaka şeklinde kesilir. Ardından kapak şeklinde kaldırılarak kornea yüzeyine “excimer lazer” uygulanır. Böylelikle göz numarası düzeltilerek gözün lens ya da gözlükle olduğu gibi net bir görüş elde etmesi sağlanır.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde istirahat dönemi oldukça önemlidir. Uygulama sonrasındaki ilk 2 gün kesinlikle göze su kaçırılmamalıdır. Bunun yanı sıra ilk 5 gün kadınların makyaj yapmaması, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeridir.

Gözün enfeksiyon kapmasına neden olacak her müdahale, gözün sağlığını olumsuz bir şekilde etkiler. Ayrıca ilk 15 gün gözler ovalanmamalı, yine ilk 15 gün boyunca havuza girilmemelidir. İlk 1 ay içerisinde güneşe çıkılacaksa güneş gözlüğü kullanılmalı ve gözler güneşin zararlı ışınlarından korunmalıdır. Bu hususlara dikkat edildiği sürece göz sağlığı korunmaktadır.

Göz çizdirme ameliyatı fiyatı konusunda bilgi almak için tıklayınız.