Kazanımlar ve Hatalar: Paydaşların Müfredat Geliştirmedeki Önemli Söz Hakları başlıklı 23. Müfredat Konuları Forumu (FOCI-XXIII: "Stakes and Mistakes: The Vital Voice of Stakeholders in Curriculum Development), çeşitli üniversitelerden İngilizce müfredat geliştirme alanında çalışan öğretim elemanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İki günlük forum boyunca gruplar halinde tartışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilerek; üniversitelerde İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenciler ve velileri, İngilizce öğretimi yapılan yüksekokulların/birimlerin yöneticileri, ölçme değerlendirme biriminde görev yapan öğretim elemanları, program geliştirme biriminde görev yapan öğretim elemanları, İngilizce öğreten öğretim elemanları, fakültelerdeki öğretim elemanları ve İngilizce öğretimi sektöründeki yayınevleri gibi birçok paydaşın müfredat geliştirme sürecindeki rolü ve bu sürece nasıl ve ne ölçüde dâhil edilmeleri gerektiği konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Forumda gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda katılımcılar tarafından raporlar hazırlanırken, bu raporlar FOCI (Müfredat Konuları Forumu)’nin internet sitesinde yayımlandı. Forumun sonunda FOCI Yürütme Kurulu tarafından tüm katılımcılara katılım belgeleri verilirken, ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Eyyüp Gülbandılar tüm katılımcılara katkıları için teşekkür etti.

ESOGÜ ev sahipliğindeki foruma Anadolu Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nden katılım gerçekleşti.