14 Eylül 2023 verilerine göre, Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli nüfusu bir önceki aya göre 19 bin 127 kişi azalarak toplam 3 milyon 288 bin 755 kişiye düştü. Bu sayı, 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana toplamda 247 bin 143 kişi azalarak, son yedi yılın en düşük seviyesini temsil ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'deki Suriyeli nüfusun %52.4'ünü erkekler, %47.6'sını ise kadınlar oluşturuyor. Bu oranlar, Suriyeli erkeklerin sayısının Suriyeli kadınlarlardan 158 bin 663 kişi fazla olduğunu ifade ediyor. Cinsiyetlere göre dağılım incelendiğinde, en büyük farkın 34 bin 537 kişi ile 25-29 yaş aralığında olduğu görülüyor. İlerleyen yaş aralıklarında bu cinsiyet farkının azalduğu ve 45 yaş üzeri aralıklarda genellikle kadınların sayısının erkeklerden fazla olduğu görülüyor.

15-24 yaş aralığındaki genç nüfus, Suriyeli toplam nüfusun %18.9'unu oluşturuyor. Bu oran, toplamda 620 bin 772 kişilik bir genç nüfus demektir.

Afyonkarahisar'daki Suriyeli Nüfusu

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 14 Eylül 2023 tarihli verilerine göre, Afyonkarahisar ilinde yaşayan Suriyeli vatandaş sayısı 11 bin 52 kişidir.