Türkiye geneline bakıldığında 51 ilin büyükşehir belediye statüsünü kazanması planlanıyor, bu değişim ise AK parti'nin yerel yönetimlerle ilgili titizlikle üzerinde durduğu bir projeyle gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Statüsü Geliyor

Bu devrimsel adımla, büyükşehir belediyeleri aracılığıyla illerin bütünsel planlaması ve yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir belediyelerinin yetki alanının genişlemesi ile altyapı, ulaşım, çevre ve diğer kentsel hizmetler daha koordineli bir şekilde sunulacak. Ayrıca vatandaşlar hem büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde hem de kendi ilçelerinde gerçekleşecek belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacaklar.

İşte O İllerden Birisi Aksaray!

Büyükşehir belediye statüsü kazanan iller arasında Aksaray da bulunuyor. Bu önemli ve büyük değişiklik, Aksaray'ın kentsel dönüşümü ve yerel yönetimi üzerinde önemli etkiler yaratacak. Aksaray'ın bu yeni statüsü ile birlikte bölgenin kalkınmasında önemli adımlar atılması öngörülüyor. Bu sayede Aksaray halkının hayat kalitesinin arttırılması ve şehrin sürdürülebilir bir kalkınma sürecine girmesi hedefleniyor.