Alpu ilçesi, Eskişehir'in doğusunda yer alıyor. Beylikova ile doğuda, Merkez İlçe ile batıda, Sarıcakaya ile kuzeybatıda, Mahmudiye ile güneyde ve Ankara ile kuzeyde sınırları bulunuyor. 1955 yılında belediye teşkilatını kurarak yerel yönetimde ilk adımını atan Alpu, 1987 yılında ilçe olmuştur.

Alpu'nun geçmişi, ilk çağlara kadar uzanıyor. Frigya adı verilen bölge içerisinde yer alıyor. İlçe topraklarında bulunan höyükler, bölgenin ilkçağlarda zengin bir kültürü olduğunu gösteriyor. M.Ö. 2000 yıllarında ise Hititler, bölgeyi kendi topraklarına dahil etmişler. Aynı dönemlerde Frigler, Hitit egemenliğine son verip Eskişehir Ovası'nda geniş bir alanı hükümetleri altına alıp bir krallık kurmuşlar. M.Ö. 116 yılında ise tüm Frigya, Roma İdaresine geçmiş.

1972 yılında Büyükkızlar Höyüğünde bulunan 180 adet bilezik, kolye, yüzük ve sikke, Romalıların bölgede uzun bir süre yaşadıklarını gösteriyor. 1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonra bölgeye gelen Türkler, 1074 yılında bölgeyi ele geçirmişler. Selçuklu Uç Beylerinden Bozhan, bugün ilçeye bağlı Bozan kasabasının bulunduğu yerde bir han inşa ettirmiştir. Bu, bölgedeki ilk yerleşim yeri olan Alpu'nun temellerinin atıldığı an olmuştur.

Alpu'nun eski isimleri

Alpu ismi, zamanla değişmiş olan Altı ve Altu isimlerinden türemiştir. İlçenin Kemalpaşa Mahallesi, ilk yerleşim yeri olan altı hanenin yerleşmesi ile oluşmuştur ve bu mahalleye eski Alpu denir. Alpu, 1928 yılında Eskişehir İl Merkezine bağlı Bucak statüsü kazanmıştır. Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile 1936'da Fevzipaşa Mahallesi kurulmuştur. Yıllar içerisinde Alpu'nun büyümesi ve çeşitli bölgelerden gelen kişilerin yerleşmesi sonucu, Fatih Mahallesi ve Evrenpaşa Mahallesi de dahil olmak üzere dört mahalleye ulaşmıştır. Alpu, 1987 yılında ilçe statüsü kazanmış ve bugünkü haliyle halkına hizmet etmeye devam etmektedir.