Göz kapakları yüz ifadesini etkileyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Bireyin olduğundan daha yaşlı ya da yorgun görünmesine yol açabilen bu durum alt göz kapağı üzerinde gerçekleştirilen ameliyat ile başarılı bir şekilde ortadan kaldırılabilmektedir.

Alt göz kapağı estetiği ne durumlarda yapılır?

Alt göz kapağı estetiği birbirinden farklı sebeplerle ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunlar;

  • Alt göz kapağının torbalanması
  • Alt göz kapağının yağ yastıklarının fıtıklaşması
  • Alt göz kapağının dışa dönmesi
  • Alt göz kapağının içe dönmesi
  • Alt göz kapağının aşağı doğru fazla açık olması

olmak üzere birçok farklı nedenle alt göz kapaklarında sorunlar gözlenebilmektedir.

Görsel açıdan kaygı yaratabilecek olan alt göz kapağı sorunları estetik bakımdan iyi bir gürünüm elde edebilmek adına konunun uzmanları tarafından başarılı bir şekilde opere edilebilmektedir.

Alt göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?

Alt göz kapağı ameliyatında kirpiklerin altın kısmından ya da bazen gizli kesi dediğimiz kapak içinden bir kesi yapılarak hem göz kapağının derisi hem de kas dokusuna beraber işlem yapılmaktadır. Ardından yağ dokusunun göz çukuruna yayılması ve göz altında meydana gelmiş olan çöküntü halinin ya da torbalanma durumunun düzeltilme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Yağ yastıklarının bölge üzerine yayılması aşamasında eğer ki yağ dokusu yetersiz kalır ise o zaman da çevre dokulardan yağ dokusunun toplanması ve yağ dokusunun uygun miktarda enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir.

Deri dokusu ve kas dokusu üzerindeki bolluk düzeltildikten sonra kas dokusu bölgedeki göz dış duvarına asılarak yağ dokusu yastıkçıklarına destek hazırlanır.

Göz kapağı ameliyatında yüz bütün olacak şekilde ele alındığından kapak germe operasyonu ile beraber de gerçekleştirilebilmekte ve bu esnada uygulama genel anestezi altında yapılabilmektedir.

Göz kapağı ameliyatı göz kapağı ya da göz kapaklarının durumuna göre 1 saat sürebilmektedir. Ancak bu durum detaylı bir muayene ve operasyon aşamasında karşılaşılan doku durumu ile değişkenlik gösterebilmektedir.

 Alt göz kapağı estetiğinden sonra 4 - 5 gün sonrasında normal yaşantıya rahat bir şekilde geri dönülebilmektedir.

Göz kapağı ameliyatı fiyatları nedir?

Göz kapağı ameliyatı fiyatları, ameliyatlar içerisinde nisbeten kısa süreli müdahale edilen ameliyatlardan olduğu için kapsamlı ameliyatlara kıyasla daha uygun fiyat aralığında değerlendirilmektedir. Alt göz kapağı ameliyatının fiyatını, ameliyatın gerçekleştirileceği kliniğin özellikleri, işlemi gerçekleştirecek olan doktorun tecrübesi ve ameliyat kapsamına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda en doğru ve en şeffaf fiyatlandırma bireyin detaylı muayenesi gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkmaktadır.

Alt göz kapağı ya da kapaklarında mevcut olan torbalanma, sarkma durumunun doğru şekilde düzeltilmesi ve normal yaşantıya devam edilebilmesi adına konunun uzmanları ile görüşmek çok önemlidir. Çünkü göz kapakları yüz görünümünü etkileyen ön planda yer alan unsurlar olup güvenli ve de kaliteli bir tedavi hizmeti sunan kliniklerde gerçekleştirilmelidir.

Blefaroplasti ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Operasyon öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmesi hakkında ayrıntılı bilgilendirme operasyon yapılacak olan bireye detaylarıyla açıklanmaktadır. Ancak operasyon sonrasında bölgenin kanamamasına dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç kullanımı var ise doktorun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca; dikişlerin doğru korunması, zamanında aldırılması ve muayenenin aksatılmaması göz kapağı ameliyatı için çok önemli olan noktalardan bir kaçıdır.