Tarihi Helenistik döneme, Galat boylarından Tektosag'ların hükümetine geçerek başkanlık yapan Ankara, Roma döneminde taşra örgütündeki liderlik yeri, Bizans döneminde imparatorların ziyaret ettiği önde gelen bir kent ve en sonunda Osmanlı döneminde Anadolu bölgesinin ana merkezi işlevini görmüştür.

Şehrin ilk kez ne zaman kurulduğu konusunda net bir bilgi olmasa da, çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalar ve bulunan tarih öncesi kalıntılar, bu yerleşim yerinin insanların yerleşik bir düzene geçtikleri dönemlerde ortaya çıktığını gösteriyor.

Çalışmalarda elde edilen bulgular ve araştırmacıların analizleri, Ankara'nın tarihinde Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Galatlar gibi halklara ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor. Şehrin yerleşik düzeni uzun bir geçmişi olmasına rağmen, tarihine Hitit döneminden itibaren takip edilebilir hale gelmiştir.

Ankara'nın eski isimleri

"Ankara" isminin orijinal kaynağına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Belgeler tarafından desteklenmeyen ve zaman içinde bir söylenti hâline gelen bir rivayete göre, şehrin tarihindeki ilk ismini Galatlar vermiştir. Bu isim aynı zamanda Yunanca'da "çapa" anlamına geliyor - Ankyra. Bu isim zamanla değişime uğrayarak sırasıyla Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora ve sonunda Ankara olarak kabul edildi.