Eylül 2023 tarihine kadar, Türkiye'deki geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı bir önceki aydan 19 bin 127 kişi azalarak toplamda 3 milyon 288 bin 755 kişiye düştü. Bu rakam, 1 Ocak 2023’ten bu yana toplamda 247 bin 143 kişi azalma anlamına geliyor ve son 7 yıldaki en düşük sayıyı temsil ediyor.

Cinsiyete Göre Suriyeli Dağılımı

Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı rapora göre, toplam Suriyeli nüfusun %52,4’ü erkeklerden, %47,6’sı ise kadınlardan oluşuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı, kadınların sayısından 158 bin 663 kişi fazla. Yaş aralığına bakıldığında, en büyük fark 25-29 yaş aralığındayken, 34 bin 537 kişiyle kaydedildi. 45 yaş ve üzerindeki yaş gruplarında, kadınların sayısı erkeklerin sayısından daha fazla.

Suriyeli Gençlerin Oranı

Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 620 bin 772 Suriyeli bulunuyor. Bu oran, toplam Suriyeli nüfusun %18,9'una denk geliyor.

Antalya'daki Suriyeli Nüfusu

14 Eylül 2023 tarihine kadar, Antalya'da 4 bin 912 Suriyeli yaşıyor. Bu sayı, Göç İdaresi Başkanlığı’nın aynı tarihli verilerine göre belirlendi. Bu veriler, Suriyeli nüfusun Türkiye genelindeki dağılımının bir parçasıdır.