Gücüyener, konuyla ilgili açıklamasında konuyla ilgili 1 Eylül 2023 tarihinde yeni bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bu uygulama ile belirli anlaşmazlıklarda dava yoluna başvurmadan önce arabuluculuk mekanizmasına başvurulması zorunlu hale getirildiğini anlatan Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Arabuluculuk, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların bir uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi aracılığıyla mahkemeye gitmeden çözmelerini sağlamaktadır" dedi.

Arabuluculuğa başvurmak zorunlu

Gücüyener, uyuşmazlıklar belirlenen ve arabuluculuğa başvurulmasının gerektiren 8 maddeyi ise şöyle sıraladı:

"Tüketici mahkemelerinde görülen ve parasal sınır olarak 66 bin TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar, konusu para ile belirlenemeyen tüketici mahkemeleri uyuşmazlıkları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4'üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları, 6325 sayılı Kanuna eklenen 18/B maddesi gereği: Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına eklenen cümleye göre; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ya da işveren alacağı ve tazminatı ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava şartıdır."

Tüketici Hakem Heyeti 2023 parasal sınırı 66 bin TL'yi aşan uyuşmazlıklarda da arabuluculuk zorunlu
Zorunlu arabuluculuk sürecini başlatmak isteyen vatandaşların adliyelerdeki Arabuluculuk Bürosu'na başvurmaları gerekiyor. Arabuluculuk, tarafların daha hızlı, etkili ve masrafsız bir çözüme ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Tüketicilerin mağdur olmamaları için 2023 yılında Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırı 66 bin TL'yi aşan uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabulucuya başvurulması önemle hatırlatıldı.