Türkiye'nin güzellikleriyle ünlü bölgelerinden biri olan Burdur, tarih boyunca farklı hikayelerle ve isimlerle anılan bir şehirdir. Burdur'un tarihi geçmişi ve eski adı olan "Polydorion", "Limobrama" ve "Tirkemiş" gibi farklı isimlerini inceleyeceğiz.

Polydorion: Tarih ve Efsaneler Arasında Bir İsim

Burdur'un tarihine ve efsanelerine baktığımızda, "Polydorion" isminin önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Bu isim, Bizans dönemine kadar uzanmaktadır ve eski Rumca'da "tarf taşı, taşlık yer" anlamına gelmektedir.

Limobrama: Göl Kenti İsim Arayışı

Burdur'un eski adı olarak "Limobrama" kelimesinin kullanıldığına dair kaynaklar bulunmaktadır. Bu kelime, "göl kenti" anlamına gelen "Limonobria" kelimesinden türetilmiştir. Zamanla değişerek "Burdur" olarak anılmaya başlanmıştır.

Tirkemiş: Efsanevi İsim Kökenleri

Burdur'u kuran Kınalı aşireti mensuplarının, bölgenin güzellikleri karşısında "Cennet buradadır" dediği ve bu ifadenin "buradadır" kısmının zaman içinde "Burdur" olarak değiştiği rivayet edilmektedir.

Eski Adların Kökenleri ve Etkileri

Burdur'un farklı dönemlerde farklı isimlerle anılmasının arkasında yatan hikayeler, şehrin tarihi, kültürel dokusu ve yaşam tarzını yansıtmaktadır. Her bir isim, farklı bir perspektif sunmaktadır.

Günümüzdeki Ad: Burdur

Günümüzde Burdur olarak bilinen şehir adı, farklı isimlerin evrimi sonucu oluşmuştur. Şehrin tarihini ve hikayelerini anlamak için bu isimlerin kökenlerini incelemek önemlidir.

Burdur'un İsimlerle Dolu Tarihi

Burdur'un eski adları, şehrin tarihi geçmişi, kültürel zenginlikleri ve efsaneleri hakkında önemli ipuçları taşımaktadır. Farklı isimlerin yansımalarını anlamak, şehrin geçmişini daha iyi kavramamıza yardımcı olur.