Bursa, Türkiye'nin hep övündüğü şehirler arasında yer alırken, tarihi geçmişi birçok önemli olaya da ev sahipliği yapmıştır. Tarihi izler, engin arkeolojik kazılar ve farklı uygarlıklardan kalma eserlerle bezeli bu şehir, zamanının birçok milletine de ev sahipliği yapmıştır.

Bursa: Anadolu'nun cenneti

Anadolu'nun cenneti olarak kabul edilen olan Bursa, tarihin her döneminde önemini korumuştur. Bu şehir, birçok farklı uygarlığın aynı toprağın üstünde yaşadığı, geçmişinin 7000 yıl öncesine dayandığı bir yerdir. Bu bölgeye gelen ilk insanların izlerini, arkeolojik kazılarda bulunan kase, küp, tabak ve testi gibi eşyalarla görmek mümkündür.

Bursa'nın eski isimleri

Bursa'nın ismi, tarihi kaynaklarda genellikle Prusa ve Bitinya olarak geçer. Bu metropole ev sahipliği yapan uygarlıklar ise Lidya, Frigya, Yunanistan, Roma, Bizans ve en son olarak Osmanlı'dır. 1326 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun kenti ele geçirmesi ile Bursa, daha bir değer kazanarak imparatorluğun başkenti olarak tarihe geçmiştir. Bu olay, şehrin tarihindeki önemli dönemeçlerden biri olmuştur.