Büyükşehir Belediyesi, tarihi bölgenin yayalaştırılmasına yönelik ilk adımın 2011 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı döneminde Odunpazarı Belediyesi Meclisi’nden alınan karar ile başladığını hatırlatarak açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Odunpazarı Kentsel Sit Alanındaki Sokaklarda Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu, 7 Şubat 2011 tarih 5/46 sayılı Odunpazarı Belediye Meclisince kabul edilmiş, 27 Nisan 2011 tarih ve 4873 sayılı Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun görülerek tasdik edilmiştir. Koruma Kurulunun kabul ve tasdik ettiği karar dikkate alınarak hazırlanan ve Odunpazarı Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen 1/1000 ölçekli Odunpazarı Kentsel Sit Alanındaki Sokaklarda Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne gelmiş ve 14 Temmuz 2011 tarih 233 sayılı kararı ile yine oy birliği olarak kabul edilmiştir. Meclis kararı Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 27 Temmuz 2011 tarih 5067 sayılı kararı ile de uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.

Odunpazarı Kentsel Sit Alanındaki Sokaklarda Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunun İmar Planı Açıklama ve Hüküm kısmında ‘Odunpazarı Kentsel Sit Alanının, araç trafiğine kapatılmasında bölgede yaşayanların istekleri doğrultusunda karar verilmiştir. Bu amaçla araç dolaşımına sınırlama getirilmiştir. Böylece, gündüz saatlerinde özellikle Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde oluşan ve bölgenin dokusuna zarar veren araç trafiği yasaklanmıştır. Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içerisinde ulaşım esas olarak yaya ulaşımıdır’ denilmiştir. Bölgenin yayalaşmasına yönelik kararlara uyulması ve uygulanması şart olan imar planlarına işlenmiştir.

Kemal Zeytinoğlu Caddesinin araç trafiğine kapatılması talebi; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Odunpazarı Belediye Başkanlığı, EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve UKOME Şube Müdürlüğünün temsilcilerinden oluşan UKOME Alt Komisyonu’nda da 09.06.2017 tarihinde incelenmiş ve UKOME Genel Kurulu’na sevk edilmiştir. 21 Haziran 2017 tarihli UKOME Genel Kurulu toplantısında 2017/6 sayılı yukarıda bahsedilen karar, oy birliğiyle kabul edilmiştir. (Yayalaştırma projeleri aynı zamanda Eskişehir Ulaşım Ana Planı (EUAP), Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) gerekliliklerindendir.) Kaldı ki, bu tür düzenlemeler, dünyanın bütün turistik kentlerinde yapılagelmektedir.

21 Haziran 2017 tarihli UKOME Genel Kurulunda, bölgenin yayalaştırılmasına yönelik son karar 5 yıl önce alınmasına rağmen, dünyayı ve ülkemizi etkisine alan koronavirüs (COVİD-19) pandemisi, sokağa çıkma yasakları ve esnafların işyerlerini açamaması nedeniyle başlayan ekonomik sıkıntılarla birlikte gelen talepler üzerine geçici olarak ertelenmiştir. Büyükşehir Belediyemiz pandemi sürecinde de esnafımızın yanında olmuş, imkânlar ölçüsünde tüm desteğini sunmuştur. 

Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde kalan Kemal Zeytinoğlu Caddesi Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz tarafından hayata geçirilen birbirinden değerli projeler ile bölge turizm açısından çekim merkezi haline gelmiştir. Bölgenin üst kısmında, turist otobüsleri dahil diğer lastik tekerlekli araçlar için Büyükşehir Belediyesince büyük ölçekli, ücretsiz açık otoparklar yapılmıştır. 

 Pandemi etkisinin geçmesi, kısıtlama ve yasakların kaldırılması, yaşanan turizm hareketliliği ile bölgede oluşan araç ve yaya trafiğindeki sorunlar, şikayetler giderek büyümüştür.

Özellikle yerli ve yabancı turist sayısındaki artış ile şehrimize gelen turlar nedeniyle yaşanan araç ve yaya trafiği bölgede trafik düzenlemesi yapılmasını zorunlu ve kaçınılmaz hale getirmiştir.

Kaldı ki; 2011 yılında alınan yayalaştırma kararlarının da UKOME tarafından 2017 yılında alınan son kararla birlikte uygulamasına geçilmiştir. 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu yalnızca Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından oluşmamakta, Karayolları, İl Emniyet Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası, TCDD, Jandarma gibi birçok kurum da yer almaktadır. 21 Haziran 2017 tarihinde yapılan UKOME Genel Kurulu toplantısındaki karar da ‘oy birliği’ ile alınmıştır. 2017 yılında bu konuyla ilgili Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokakların belirli saatlerde araç trafiğine kapatılması için 2017/6 sayılı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararın iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açılmıştır. 6 Şubat 2018’de dava, alınan kararı uygulamakla yükümlü Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanmış, mahkeme kararı 26 Eylül 2018 tarihinde kesinleşmiştir. Davanın sonuçlanması ile birlikte UKOME’nin aldığı kararlar geçerli hale gelmiştir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında; Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokakları ani bir kararla kapatmamış, 2011 yılında Odunpazarı Belediye Meclisi’nde kabul edilen Odunpazarı Kentsel Sit Alanındaki Sokaklarda Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli İmar Planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen Odunpazarı Kentsel Sit Alanındaki Sokaklarda Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli İmar Planı revizyonu kararı, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ve 2017 yılındaki UKOME tarafından yine oy birliği ile kabul edilen kararın ardından uygulama kaçınılmaz olarak hayata geçirilmiştir. Haber ve yorumlarda bahsedildiği gibi Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı bir kararla esnaf ve vatandaşlarımızı mağdur etmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.”