Türkiye’de Suriye'den gelen geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı, 14 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 19 bin 127 kişi azalarak yazılı tarihin en düşük toplamına, 3 milyon 288 bin 755 kişiye düştü. Bu sayı, 1 Ocak 2023’ten bu yana toplamda 247 bin 143 kişi azalmış ve son 7 yıldır devam eden en düşük seviyede kayda geçmiştir.

Cinsiyete Göre Türkiye'deki Suriyelilerin Sayıları

Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan cinsiyet tablosuna göre, Suriyeli erkekler toplam Suriyeli sayısının %52,4’ünü oluşturuyor. Suriyeli kadın nüfusunun oranı ise %47,6. Bu, erkek Suriyeli sayısının kadın Suriyelilerden 158 bin 663 kişi fazla olduğunu gösteriyor. Cinsiyetler arasındaki fark en belirgin, 34 bin 537 kişi ile, 25-29 yaş aralığında görülüyor. Özellikle küçük ve büyük yaş gruplarında, kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor.

Türkiye'deki Suriyeli Genç Nüfus

Türkiye'deki genç nüfus aralığı olarak kabul edilen 15-24 yaş arasında olan Suriyelilerin sayısı 620 bin 772 kişi tespit edilmiştir. Genç Suriyeli nüfus, toplam Suriyeli nüfusun %18,9'unu oluşturuyor.

Çanakkale'deki Suriyeli Nüfusu

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 14 Eylül 2023 tarihli verilerine göre Çanakkale'de yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı 4 bin 219 kişidir.