İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Yerleşkesinde bulunan toplantı salonunda, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Ertuğrul Karaş tarafından çiftçilere, tarım danışmanlarına ve teknik personele yönelik “Tarımsal Kuraklığa Karşı Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı”, “Silajlık ve Danelik Mısır Yetiştiriciliği” konulu konferans gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş’ün katılımıyla gerçekleşen konferansta sunum yapan Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Karaş, etkin su kullanımı, su ve bitki toprak ilişkisi, gübreleme, yabancı ot kontrolü, silajlık ve danelik mısır yetiştiriciliğinde sulama yöntemleri, sulama sıklığı ve miktarı, yağmurlama sulama ile damlama sulama arasındaki avantaj ve dezavantajlar, yağmurlama sulamada tertip ve düzen, lateral hat uzunluğu ile başlık debisinin belirlenmesi, toprak yapısına göre sulama süresinin hesaplanması konularında bilgi verdi.

“Tarımsal mücadeledeen önemli konulardan biri de yabancı ot mücadelesidir”

Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Karaş, düzenlenen etkinlikte "Silajlık ve danelik mısır yetiştiriciliğindetohum yatağıağır bünyeli arazilerde toprak sıkışması sebebiyle bitkinin kök gelişimini sınırlayabilecek pulluk tabanı adı verilen katmanın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bu tür arazilere kıştan evvel dipkazan veya çizel çekilmelidir.Tohum ekimi için ideal sıra üzeri mesafe 16-20 santimetre, sıra arası mesafe 70 santimetredir. Böyle bir tarlada dekara hasat edilebilir 7 bin-8 bin arası bitki olması yeterlidir. Ekimde traktörün maksimum 5-6 km/saat hızda, tohumun da 5-6 santimetre derinlikte olması tavsiye edilir. Gübrelemeyaparkensilajlık ve dane mısır dekar başına toplam makro besin maddesi ihtiyacı saf madde olarak 20 kilogram azot, 10 kilogram fosfor, ve magnezyum; mikro bitki besin maddesi ihtiyacı ise 300 gram çinko ve mangandır. Taban gübrelemesiekimden birkaç gün önce fırfırla saçılarak veya ekimle birlikte yapılabilir.Üst gübrelemede saf madde olarak bitkinin azot ihtiyacı 20 kilogramda olup bu ihtiyaç sulama suyu ile birlikte 15 Mayıs - 15 Temmuz arası dönemde 4 eşit kısımda karşılanabilir.Yapraktan gübrelemeişlemi ise bitkinin 2-4 yapraklı olduğu dönemden başlayarak yapılır.Tarımsal mücadeledeen önemli konulardan biri de yabancı ot mücadelesidir. Yabancı ot mücadelesi, ekim öncesi, ekim sonrası, çıkış öncesi ve çıkış sonrası dönemler olmak üzere üç ayrı dönemde yapılabilir" dedi.

“Mısır bitkisi ekim sonrası mutlaka sulanmalıdır”

Silajlık ve danelik mısır yetiştiriciliğinde bir diğer önemli konunun da sulama olduğunu belirten Karaş, “Topraktaki tav yetersizliği tohumun çimlenmesini geciktirir ve homojen çimlenmeyi önler. Bu sebeple mısır bitkisi çimlenmeyi garanti altına almak için ekim sonrası mutlaka sulanmalıdır. Toprak bünyeleri dikkate alınarak sulamalar 15 Mayıs-15 Eylül arası dönemde orta ve ağır bünyeli topraklarda 7- 8 gün, hafif bünyeli kumsal topraklarda 5-6 gün aralıkla yapılmalıdır. Homojen bir sulama için ana hattan itibaren boru hatlarınınuzatılma mesafesinin 250 metre mesafeyi geçirmeden lateral hat uzunluğu ile başlık debisinin belirlenmesi gerekmektedir.Bundan daha uzun lateral hatlarda ana hattın arazininortasından geçirilerek iki yönlü sulama yapılması arzuedilir. Çeşitli toprakların ortalama koşullar için belirlenen sulama süreleri, topraklarınelverişli su tutma kapasiteleri ve tarla kapasitesi olarak bilinen toprak nemdüzeyinden azalmasına izin verilen nem oranıyla ilişkili olarak belirlenir" ifadelerine yer verdi.

Toplantı eğitime katılım sağlayan çiftçilerin sorunları dinlenerek ve soruları cevaplandırılarak sona erdirildi.