Çorlu, Trakya bölgesinin merkezinde konumlanmış bir şehirdir. Platonun düz yüzeyinde yer alan ve ilk çağ insanlarının aradığı bütün coğrafi özelliklere sahip olan bu yerleşim yerine, Trak göçleriyle birlikte yerleşmeye ve tarım yapmaya başlandığını belirtmek yerinde olacaktır. Trakya'nın bu önemli merkezinin kuruluş tarihi üzerine kesin bir bilgi verilememekle birlikte, çevrede yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen tarih öncesi buluntular, Çorlu'nun tarihinin oldukça derinlere indiğini göstermektedir.

Çorlu'nun Tarih Öncesi Adları ve Kökeni

Eski atlaslarda Çorlu'nun adı, Tzarylus, Tzurulum, Tzurulus, Tzurule, Tschurla, Tziraltum gibi farklı isimlerle geçmektedir. Ancak Roma döneminde burada Cohors III. Lucensum adını taşıyan bir askeri birlik olduğu ve bu birliğin tamamen Trak savaşçılardan oluştuğu biliniyor. Romalıların savaşlarda Traklardan yararlanıp, onlara Cohors kıtalarında görev verdiklerini düşünürsek, Çorlu şehrinin adının buradan gelmiş olabileceği ihtimali kuvvetli görünüyor.

Bizans ve Roma İzleri

Çorlu ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular, bölgenin tarihini ilk Tunç Çağı'na kadar götürmekte ve buradaki yerleşimin Trako-Frigler tarafından M.Ö. 1000 yıllarında kurulmuş olabileceğini göstermektedir. Çorlu, tarih boyunca birçok medeniyetin istilalarına uğramış, Bizans döneminde de İstanbul'u korumak için kullanılan Tzirallum kale kenti kurulmuştur.

Osmanlı Hakimiyetinde Çorlu

Osmanlılar döneminde ise Çorlu'nun önemi artmış, Anadolu'dan Rumeli sınır boylarına uzanan ana yol üzerinde önemli bir konaklama yeri haline gelmiştir. Çorlu, 1357 yılında I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmış ve 1361 yılında da kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir.