Birçok kişi, Denizli Horozu'nun kökenini Osmanlı Devleti zamanında Arnavutluk'tan İstanbul'a getirilen uzun ötüşlü Berat horozlarından türemiş olduğunu söyler. Ancak bu gerçek değildir. Çünkü, renk ve vücut yapısı bakımından, bu iki ırk arasında hiçbir benzerlik yoktur. Aslında Denizli Horozu, bu bölgedeki insanların uzun ötüşlü horozlara duydukları ilgi ve özene sonucunda oluşmuştur.

Denizli Horozu'nun gözleri siyah ve sürmeli, bacakları koyu gri veya mora çalar. İbikleri balta şeklinde olup, kulaklık kırmızı veya kırmızı üzerinde beyaz beneklidir. Genel tüy rengi siyah ve kirli beyazın karışımıdır. Kanat tüylerinde bazen kahverengi renklere rastlanabilir. Canlı ağırlığı ortalama olarak 3-3.5 kilogramdır.

Denizli Horozları, genel olarak renklerine, vücut yapılarına ve ibik şekillerine göre üçe ayrılır. Rengi bakımından 6 ayrı tipe: Demirkır, Pamukkır, Kınalı, Al, Siyah ve Kürklü; vücut yapısına göre 3 ayrı tipe: Yüksek boyun, Sülün, ve Küpeli; ibik şekillerine göre ise 2 farklı tipe: geniş ibik ve dar ibik ayrılır.

Denizli Horozu'nun dahası, sesi de ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulur ve tonuna ve netliğine göre sınıflandırılır. Tonuna göre 3 kategori vardır: ince, davudi ve kalın ses. Davudi ses, ince sesle kalın ses arasında bir yerde olup, daha çok kalın ses niteliğinde kabul edilir. Nitelik açısından incelendiğinde, sesler 4 kategoriye ayrılır: net ses, hüzünlü ses, cırtlak ses ve dalgalı ses (alaycı ses).

Denizli Horozları'nın ötüş yetenekleri de dikkat çekicidir. Ötüşler, vücut pozisyonuna göre Aslan Ötüş, Kurt Ötüşü, Yiğit Ötüşü, Pus Ötüşü olmak üzere 4'e ayrılır. Optimal bir Denizli Horozu'nun, canlı bacaklar, uzun ve güçlü bir boyun, geniş ve derin bir göğüs, dik başa doğru eğilme özelliği olmalıdır. Aynı özellikler tavuk için de geçerlidir.

Denizli Horozlarının ötüş süresi birinci yılda genellikle 20-25 saniye arasında olup, bu zaman içerisinde inanılmaz bir ses performansı sergilerler. Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde, Denizli ırkı üretim birimi tarafından yetiştirilen Denizli Horozları genel olarak 100 başlık bir sürü halinde tutulur. Damızlık horozlar seçildikten sonra, Mart ve Nisan aylarından itibaren Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen taleplere göre satılır. Ayrıca, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ilde civciv satışı yapılmaktadır.