Dijital güvenlik ve medyanın sosyal boyutlarına odaklanacak

Yeni medya, dijital medya, dijital medya ve türevleri, sosyal medya, dijital medya hukuku, dijital medya etiği, dijital okuryazarlık, dijital medya eğitimi, dijital dönüşüm, dijital kültür, teknoloji, uzaktan eğitim, dijital güvenlik, dijital güvenlik eğitimi, siber güvenlik, siberde düzenleme, yasal süreçler, haklar ve etik konular, kişisel ve işbirlikçi e-altyapılar ve ilgili diğer konuların ve temaların yer alacağı DISEM’de yazarlar ayrıca özgün, nitelikli kavramsal ve ampirik araştırma veya derleme çalışmaları içeren yazılarını da sunabilecek. Mart ve Ekim aylarından yayımlanacak olan dergide dijital güvenlik ve medyanın sosyal boyutlarına odaklanan bilimsel çalışmalar yer alacak.