Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının son durumu, 14 Eylül 2023 tarihine referansla analiz edildi. Bir önceki aya göre, kayıtlı Suriyeli göçmen sayısında 19 bin 127 kişi azaldı ve böylece toplam sayı 3 milyon 288 bin 755 kişiye düştü. 2023 yılının başından bu yana da tespit edilen toplam düşüş 247 bin 143 kişi oldu. Bu düşüş, geçtiğimiz yedi yılın en keskin düşüşü olarak kaydedildi.

Cinsiyet ve Yaş Dağılımı Farklılıkları

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan verilere bakıldığında, Suriyeli erkeklerin toplam Suriyeli sayısına oranı %52,4'ü buluyor. Suriyeli kadınların oranı ise %47,6. Bu durum, erkeklerin sayısının kadınlara oranla 158 bin 663 kişi daha fazla olduğunu gösteriyor.

Yaşa bağlı cinsiyet ayrımı dikkate alındığında, 25-29 yaş aralığında en büyük farkın (34 bin 537 kişi) olduğu görülüyor. Ancak yaş ilerledikçe kadın-erkek farkı azalıyor. 45 yaş ve üzerinde kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor.

Suriyeli Genç Nüfusun Durumu

15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfus, toplam Suriyeli sayısının %18,9'unu oluşturuyor. Bu demografik grup içinde yer alan toplam kişi sayısı 620 bin 772.

Diyarbakır'daki Suriyeli Nüfusu

Göç İdaresi Başkanlığı’nın en son güncellediği verilere göre, Türkiye'nin Diyarbakır ilinde 21 bin 786 suriyeli vatandaş yaşıyor. Bu da Diyarbakır'ın Suriyeli göçmen topluluğuna ciddi bir ev sahipliği yaptığını gösteriyor.