Bithynler ve Prusias'ın eşi bulunmaz hikayesi Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde can buluyor. Hikayesi MÖ 3. yüzyıla dek uzanan bu antik kent, ilk olarak 'Hypios' adıyla tarih sahnesine geçmiştir. Konumlanmış olduğu zirvedeki yerleşim alanı Küçük Melen ve Tabak Çayları'nın yanı başında, doğudan batıya uzanan ve bir ovanın sonunda yer alıyor.

Antik kent zamanla adını Hypios'dan Kieros olarak değiştirdi. Bithynlerin Mariandynlere ve Herekleia Devleti'ne karşı harekete geçişinde önemli bir rol oynayan Kieros, I. Prusias'ın liderliğindeki Bithynlerin kontrolüne geçti. Kent, I. Prusias tarafından birçok abidelerle süslenip, bir Bithyn kolonisi oluşturulduktan sonra, yenilendi ve 'Prusias' ismini aldı.

Kentte bulunan antik tiyatro, 'kırk basamaklar' olarak halk arasında bilinir ve Helenistik Çağ'da (MÖ 300-30) inşa edilmiştir. Tiyatronun Roma Dönemi'nden (MÖ 30-MS 300) kalma eklemeleriyle sahne arkası duvarı ve ikinci kademede bir bölüm de korunmuştur.

Kemerkasım Su Kemerleri, şehrin eski su tesisatından kalma ve günümüze kadar gelebilmiş olan 11 adet istinat ayağı barındırmaktadır. Moloz taş ile yapımı gerçekleştirilmiş olan bu su kemerinin üzerinde su kanallarının dolaştığı düşünülüyor.

Prusias Ad Hypium Antik Kenti  1

I. Grup anıt eser olan Atlı Kapı ve devamındaki surlar, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin giriş kapısıdır. Atlı kapı lentosu yerel kalker malzemeden inşa edilmiştir ve üzerinde grekçe bir yazıtla beraber, bir Prusiaslı'nın annesine yaptırdığı mezar steli bulunmaktadır.

Roma Dönemi'nde inşa edilmiş olan Roma Köprüsü'nün özelliği hiç harç kullanılmadan beyaz mermer blokların bir araya getirilmesiyle yapılmış olmasıdır.

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin zengin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 2003 yılında hizmete açılmış olan Konuralp Müzesi, 3 teşhir salonu, bir laboratuvar, iki depo, bir konferans salonu ve idari bölümlerden oluşuyor. Müzede, toplamda 6 bin 237 eserin yanı sıra, 1.848 arkeolojik eser, 491 etnografik eser ve 3 bin 898 sikke bulunmaktadır.