Türkiye'nin her köşesi gibi Düzce de zengin tarihi ve değişen isimleriyle öne çıkan bir bölgedir. Düzce'nin tarihi, kökeni ve önemli dönemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için rehber niteliğinde bir içerik sunacağız. Hazırsanız, Düzce'nin tarihine göz atalım!

Düzce'nin Eski Adı: Konuralp

Düzce'nin eski adı, tarihi boyunca farklı evrelerde farklı isimlerle anılmıştır. Osman Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey'in Bizans Tekfurları ile 1323'te yaptığı savaşlar sonucu Düzce, Osmanlı topraklarına katıldı. Bu dönemde Düzce, "Konsapa" adını almıştır. O dönemdeki yerleşim merkezi Gümüşabadı olarak biliniyordu. Daha sonraki yıllarda ilçe merkezi olarak Üskübü ismi kullanıldı.

Düzce'nin Tarihi ve Kökeni

Düzce'nin bilinen tarihi M.Ö. 1390 yıllarına kadar gitmektedir. Bu bölge, birçok farklı kavmin ve devletin istilasına uğramış ve farklı medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının etkileri bu yörede görülebilir. Yöre, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Orhan Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey tarafından Bizans Tekfurları'na karşı kazanılan zaferle Osmanlı hakimiyetine geçti. Bu dönemde Konuralp Bey'e izafeten Düzce'ye verilen ad, günümüze kadar gelmiştir. Düzce'ye bağlı Konuralp beldesinde yer alan antik şehir ise Milattan Önce 3. yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahiptir.

Geyve, Alp Suyu, Karaceebüş hisarlarını fetheden Konuralp, Akçakoca ve Abdurrahman Gaziler, Bizans döneminde "Regio Torsia" adı verilen Akova'ya akınlara başladılar. Konuralp Bey, Bolu topraklarına karşı seferler düzenledi ve Düzpazar'ı ele geçirdi. Ardından da Bizanslılarla yapılan savaşlarda zafer kazandı. Bu zaferler sonucu bölge, Konuralp ilçesi olarak anılmaya başlandı.

Düzce'nin Gelişimi ve İl Statüsü

Düzce, Osman Gazi'nin yönetimi altında 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı'na bağlı bir nahiye olarak varlığını sürdürdü. Ancak 1870 yılında Bolu Sancağı'na bağlı bir kaza haline geldi.

Düzce, tarihi boyunca çeşitli dönemlerde farklı değişikliklere uğradı. Ancak en önemli değişimlerden biri, 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremleri sonucu yaşandı. Bu depremler sonucu Düzce ilçeleri yeniden şekillendirildi ve 9 Aralık 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Düzce il statüsü kazandı.