Kelleci, tarımsal ve hayvansal üretimde son yıllarda ilaç ve gübre kullanımının arttığını söyledi. Buna bağlı olarak da tarım ve veteriner ilaçları ile gübre ambalajı atığı oluştuğunu ifade eden Hülya Kelleci, “Ülkemizde tarım ve veteriner ilaç ambalaj atıklarının toplanması, depolanması ve geri dönüşümü için sistemli bir çalışma bulunmamaktadır. Tarım ve veteriner ilaçları ile gübre ambalajı atıkları genellikle ilaçların sulandırıldığı, hazırlandığı çeşme, kuyu ve tarla başına bırakılmakta. Bu atıklar ekosisteme telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Usulüne uygun olarak toplanıp, bertaraf edilmeyen, gelişigüzel atılan atıklar can ve mal kayıplarına sebep olurken, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı, havamızı suyumuzu zehirlemektedir” dedi.

"Toplanma ve geri dönüşüm için satıcılar ve kullanıcılara sorumluk getirilebilir”

Tarım ve veteriner ilaçları ile gübre ambalajı atıklarının tarım il ve ilçe müdürlüklerinin sıkı denetiminde toplanmasının ve geri dönüştürülmesinin gerektiğini ifade eden Kelleci, “Tarım ve veteriner ilaçları ile gübre ambalajı atıklarının toplanması, depolanması ve bertaraf edilmesi için acilen gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. Bu atıklar geri dönüştürülmeli ve işlemler Tarım Orman il ve ilçe müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlükleri takibinde sıkı denetimde olmalıdır. Bahsi geçen atıkların geri dönüşümü için dünya örnekleri incelenebilir. Ambalaj, kullanıcının satıcıya iade edeceği şekilde teşvik edilerek depozitolu satılabilir. Toplanma ve geri dönüşüm için ilaç, gübre üreticisi, deposu, yetkili satıcılar ve kullanıcılara sorumluk getirilebilir” şeklinde konuştu.