Ergani, Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilir. Bilinen en eski ismi Akranya'dır, ancak tarih boyunca Erkanikana, Yanari, Zülkarneyn, Arsanias, Urhana ve Aşat gibi çeşitli isimlerle de anılmıştır.

İlçenin 7 kilometre güneybatısında bulunan ve Sesverenpınar (Hilar) Köyü olarak bilinen bölgede yer alan Çayönü, alanın tarihine ışık tutmaktadır. Burada yapılan arkeolojik çalışmalar, bölgedeki yerleşim yaşamının MÖ 7250-6750 yıllarına kadar uzandığını göstermiştir.

XIX. yüzyılın sonlarına doğru, Osmaniye adıyla yeni bir yerleşim alanı ortaya çıkmış ve yapılan bu değişiklik, eski Ergani'nin görünümünü büyük oranda değiştirmiştir. Ancak, bu yeni isim, Adana'daki Osmaniye ile karışıklığa neden olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra bu karışıklığı çözmek için yöreye yeniden Ergani ismi verilmiştir. Bu değişiklikler ile Ergani, tarih boyunca değişikliklere rağmen hayatın süregeldiği bir merkez olmuştur.

Ergani nüfusu

Ergani, 2022 yılına göre, 136.099 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Bu dikkat çekici nüfusun dağılımına bakıldığında ise; özellikle cinsiyet eşitliği açısından dengeli bir yapı göze çarpıyor. İstatistiklere göre, Ergani'de yaşayan insanların 69.058'ini erkekler, 67.041'ini ise kadınlar oluşturuyor.

Yüzdelik dilimlere vurulduğunda ise; nüfusun %50,74'ünü erkekler oluştururken, kadınların oranı %49,26 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, bölgedeki cinsiyet dengesinin yüzde 50'ye yakın bir oranla neredeyse eşit olduğunu gösteriyor. Bu durum, Ergani'nin hem demografik yapısında hem de toplumsal yaşamında dikkate değer bir dengeyi yansıtıyor.

Ergani'nin 2023 yılı resmi nüfus bilgisi 2024 yılının başlarında açıklanacaktır.