Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, Erzincan'da kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 14 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sadece 139 kişi. Bu sayı, Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısının toplamının %0,04'üne tekabül ediyor.

Erzincan, Türkiye'de Suriyeli nüfusunun en az olduğu illerden biri. Kentte yaşayan Suriyelilerin sayısı, Erzincan'ın toplam nüfusunun yaklaşık %0,2'sine denk geliyor.

Erzincan'da yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmı, kentin merkezinde yaşıyor. Merkezde yaşayan Suriyeliler, kentin sosyal ve ekonomik hayatına aktif olarak katılıyor.