Ekiz, Kütahyalılık bilincini ve dayanışmasını geliştirmeyi, Kütahya’nın tarihi, kültürü ve yaşam biçimini insanlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Mustafa Ekiz, "Hızla değişen dünyada insanlar bir yandan dünyayla hızlı iletişim kurarken ve daha hızlı yer değiştirirken diğer yandan giderek daha fazla çevresinden soyutlanmakta ve daha fazla yalnızlaşmaktadır. Modern hayatın bu hızlı ve karmaşık yaşam tarzı da yalnızlığı daha da besleyip büyütmektedir. Özellikle doğduğu yerden uzakta yaşayan insanlar için “aynı yerden gelmek” büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda aynı kültür ve değerleri paylaşan, aynı özlem ve duyguları yaşayan ve aynı idealleri benimseyen insanlar için hemşehrilik, insanların birbirini tanıması, kucaklaşması ve paylaşmasını sağlayarak insanları hem rahatlatmakta, hem güven duygusunu artırmakta ve hem de güçlü hissetmesini sağlamaktadır. Özetle hemşehrilik kültürü, insanların dayanışmasını, duygudaşlığını ve paylaşma kültürünü artırarak onları hem yalnızlıktan kurtarmakta hem de aidiyet duygusunu artırmaktadır. Bu çerçevede bir sivil toplum kuruluşları olan hemşehri dernekleri büyük işlevler üstlenmektedir” dedi.

Toplumsal dayanışmayı ve güveni inşa etmeyi planladıklarını aktaran Ekiz konuşmasını şöyle sürdürdü,

“Eskişehir Kütahyalılar Derneği, Kütahyalı insanları yapılacak tüm etkinliklerin merkezine alarak, gerek yerel düzeyde gerekse ülke genelinde Kütahyalılık bilincini ve dayanışmasını geliştirmeyi, Kütahya’nın tarihi, kültürü ve yaşam biçimini insanlarla buluşturmayı, insanların kalitesini artırmak için çalışmalar yapmayı ve güçlü bir sivil toplum kurumu olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla derneğimiz, bir sivil toplum kuruluşu olarak Kütahyalıları sosyal hayata katacak kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerle; Kütahya kültür ve değerlerini tanıtmayı, Kütahyalı insanların sosyal hayata katılımını artırmayı, iletişimi, paylaşmayı ve dayanışmayı artırarak bireysel ve toplumsal dayanışmayı ve güveni inşa etmeyi planlamaktadır. Bu amaçlarla Eskişehir Kütahyalılar Derneği olarak kuruluşumuzu ilan etmek, kuruluş amacımızı ve faliyelerimizi paylaşmak ve derneğimize üyelik davetinde bulunmak için harekete geçtik. Tüm hemşehrilerimizi derneğimize üye olmaya ve derneğimizin faaliyelerine katılmaya çağıyoruz. Derneğimizin faaliyetlerine “eskuder.com” adresinden ulaşılabilmektedir. Gelenekten geleceğe Kütahyalılık için Yunus Emre’nin deyimiyle “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım” ve birlikte katkı verelim.”