Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’de bulunan işletmelerde yapılan çevresel incelemeler çerçevesinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren tesislerde saha ziyaretleri devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik’in başkanlığında Odunpazarı ilçesi sınırlarında faaliyet gösteren bir maden ocağı ve kırma, eleme, öğütme tesisinde yapılan çevresel incelemelerde İl Müdürü Çelik ve beraberindeki teknik ekip tarafından tesisin fiziksel şartları, kırma eleme ve öğütme tesislerinin mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

"Denetimlerimizin temel hedefi, doğal kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırken iklim dostu üretim yapılmasını sağlamaktır"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, incelemeler esnasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müdür Çelik, madencilik sektörünün Türkiye için çok önemli ve potansiyeli yüksel bir sektör olduğuna vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Madencilik, çağımızda devamlı gelişen ve geliştikçe de büyüyen bir sektördür. Uygarlık, yeraltı kaynaklarını oluşturan madenlerin değerlendirilmesine paralel olarak gelişmiştir, bu sebeple ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri doğal kaynaklarımızın çıkarılması ve milli ekonomiye kazandırılmasıdır. Madencilik sektörü, ülkemiz için çok önemli ve potansiyeli yüksek bir sektördür. Dünya üzerinde 90 çeşit madenden 77’si ülkemizde yer almakta olup, bunun 46 tanesi İlimizde bulunmaktadır. İlimizde 223 adet işletme ruhsatlı, farklı ölçeklerde bor, krom, manyezit, nikel, mermer, mangan, sepiyolit, bentonit, andezit, bazalt, kalsit vb. maden türlerinin yanı sıra ekonomik açıdan büyük önem arz eden toryum, barit, florit, altın ve nadir toprak elementleri gibi farklı madencilik faaliyetleri de mevcuttur. Diğer bir deyişle, ilimiz madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu, doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin illerden biridir. Bu nedenle de ilimizde faaliyet gösteren madencilik tesislerinin çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak üretim yapmasını önemsiyor, bu tesislerin Çevre Mevzuatına yüzde 100 uyum göstermesi, çevre dostu teknolojiler kullanarak ekonomiye katkı sağlamaları yönünde çalışmalar yapıyoruz. İl Müdürlüğü olarak İlimizde madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin faaliyeti sonucu hava emisyonuna sebep olan tesislerin emisyon imisyon ölçümlerini yaptırmakta, oluşan atıklarının mevzuat uyarınca yönetilmesini sağlamakta ve çevre izinlerini vermekteyiz, bu tesislerin emisyon imisyonlarını kontrol altında tutmak amacıyla belirli periyotlarla emisyon teyit ölçümlerini yaptırmaktayız. Bu kapsamda ilimizde madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tamamının çevre izni bulunmaktadır, yani tüm maden ocakları çevre izni alarak faaliyet göstermektedir. İl Müdürlüğü olarak İlimizin havasının, suyunun, toprağının korunması ve daha iyi duruma getirilmesi amacıyla çevreye duyarlı çalışmalar yürütmekte, ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu ve aynı standartları taşıyan Çevre mevzuatının işletmelerde uygulanmasını denetlemekteyiz. Denetimlerimizin temel hedefi, doğal kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırken iklim dostu üretim yapılmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.