Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Mahmudiye Kaymakamı Esra Arıtürk ile birlikte Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı' çerçevesinde Yeni Mahalle ve Balçıkhisar Mahallesi çiftçilerine 2 bin 550 kilogram Macar fiği tohumu teslim törenine katıldı. İl Müdürü Gümüş ve Mahmudiye Kaymakamı Arıtürk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk’tan, proje hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra çiftçilerle sohbet etti. Ardından hak ediş sahibi çiftçilere hibe tohumları teslim edildi.

“63 bin 500 kilogram gübreyle meralarımızın veriminin arttırılması hedeflenmektedir”

İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, “Bu mahallemizde uygulanan ’Mera Islah ve Amenajman Projesi' çerçevesinde çiftçilerimize sağlanan yem bitkisi tohum desteği ile bu mahallerimizde kaba yem açığının kapatılarak, bu vesile ile yaklaşık 5 bin baş hayvanın otlatıldığı mevcut mera alanlarındaki otlatma baskısının azaltılması ve otlatma süresinin uzatılması hedeflenmektedir. Bu maksatla bu tohum desteğinin yanı sıra Balçıkhisar Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ot verimini ve kalitesini arttırmak için 29 bin kilogram kimyevi gübre ile gübreleme çalışmaları da devam etmektedir. İl müdürlüğümüzce hâlihazırda uygulanan ‘Mera Islah ve Amenajman Projeleri’ çerçevesinde diğer ilçelerimize bağlı 8 mahallede de gübreleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde çiftçilerimizin desteği ile ihtiyaç duyulan meralarımıza yaklaşık 63 bin 500 kilogram kimyevi gübre atılarak, bu meralarımızın veriminin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca 6 mahallemizde 6 adet sıvat yaparak yerleşim alanlarına uzak olan meralarımızda otlatılan hayvanlarımızın içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Bununla beraber ihtiyaç duyulan mera alanlarına 5 adet gölgelik ve kaşınma kazığı tesis ederek hayvan refahı koşullarını da optimize etmeyi hedefliyoruz. Yine bakanlığımızın imkânları dâhilinde ilimizde 11 farklı mahallemizde 84 milyon metrekare mera alanında ıslah ve amenajman projelerine ve hayvan refahını arttıracak yatırımlara devam edilmektedir. Nihai amacımız olabildiğince meralarımızın daha planlı kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğine katkı yapmak, bir yandan da meralarımızın verimini arttırarak kaba yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu alanlardan elde edip hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla daha karlı bir hayvancılığa imkân sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yapılan işlemlerden bir tanesi de meralarımızdaki otlatma baskısını azaltmaktır. Bu nedenle mera ıslah ve amenajman projelerinin yürütüldüğü köylerde kaliteli yem bitkisi üretimini arttırmak ve ıslah sürecinde kaba yem açığını kapatmak için hayvancılık yapan çiftçilerimize sağlanan tohum desteğimiz devam etmektedir” dedi.