Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yaptıkları araştırmanın, Eskişehir’in kısa vadede 38 binin üzerinde ilave konut ihtiyacı olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Yine araştırmalar Eskişehir’de ortalama konut satış ve kiralama bedellerinin Ankara, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik illerinin çok üstünde olduğunu göstermekte. Sorunların sözlü olarak dile getirilmesi, ancak sonradan unutulması belki de bizim en büyük eksiğimiz. ESO olarak tüm ihtiyaç ve taleplerimizi incelikle hazırlanmış, detaylı raporlarla kamuoyunun gündemine taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası, “Topluma Dönük Eskişehir Sanayi Odası / Eskişehir Konut ve Barınma Sorunu Üzerine” başlıklı raporu kamuoyuyla paylaştı. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, hazırlanan rapor hakkında açıklamalarda bulundu. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir’in uzun yıllardan beri tartışılan ve özellikle son dönemlerde sıkça gündeme gelen konut ve barınma ihtiyacına yönelik somut tespitlerde ve çözüm önerilerinde bulunan bir rapor hazırlamak istedik. Yaptığımız araştırma Eskişehir’in kısa vadede 38.000’in üzerinde ilave konut ihtiyacı olduğunu ortaya koymakta. Yine araştırmalar Eskişehir’de ortalama konut satış ve kiralama bedellerinin Ankara, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik illerinin çok üstünde olduğunu göstermekte. Sorunların sözlü olarak dile getirilmesi, ancak sonradan unutulması belki de bizim en büyük eksiğimiz. ESO olarak tüm ihtiyaç ve taleplerimizi incelikle hazırlanmış, detaylı raporlarla kamuoyunun gündemine taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Topluma Dönük Sanayi Anlayışı ile Çalışıyoruz"

Detaylı bir araştırma ve çalışmanın sonucunda ortaya koydukları raporun önemli tespitlerde bulunduğunun altını çizen Kesikbaş, “Bu rapor, Eskişehir Sanayi Odası’nın topluma dönük bir sivil toplum örgütü olma vizyonu çerçevesinde, Eskişehir’de yaşayan ve geçimini sanayi sektöründen sağlayan 100 binin üzerindeki Eskişehirlinin konut ve barınma ihtiyacına perspektif oluşturulması amacıyla hazırlandı. Sanayi sektörünü sadece iş insanlarından ibaret olan bir tabaka olarak tanımlamak son derece yanlış. Sanayileşme; toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, ileri teknolojiyi kullanarak halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayan, işsizliği önleyen ve toplumun refah seviyesini yükselten en önemli vasıta. Bugün Eskişehir’de yaşayan insanların üçte biri geçimini sanayi sektöründen sağlıyorsa, bu insanların temel ihtiyaç ve sorunlarını ortaya koymak, gündeme taşımak ve çözüm önerileri üretmek de bizim en büyük görevimiz” değerlendirmesinde bulundu.

"Tek Merkezli Büyüme Birçok Sorun oluşturuyor"

Eskişehir’de sadece belirli merkezlerde yapılaşmaya ağırlık verildiğini ve bunun birçok soruna neden olduğunu belirten ESO Başkanı Kesikbaş, “Alternatif merkez kademelenmeleri oluşturulmadığından, Eskişehir kent merkezi gitgide mekânsal kaliteden uzaklaşmakta. Tek merkezli bir kent gelişimi ulaşım maliyetlerinin yanı sıra, teknik altyapı ve trafik sorunlarını da beraberinde getirmekte. Eskişehir'de tek merkezli, niteliksiz ve afet riski taşıyan yoğun konut dokusunun dönüşümünün sağlanması gerekmekte. Bunun için yeni ve alternatif kent merkezleri önerilmesi ve örnek yaşam alanlarının oluşturulması beklenmekte” ifadelerini kullandı.

"Uzlaşı ve İş birliği ile Kentin Sorunlarına Çözüm Üretilmeli"

Eskişehir’de yaşanan konut ve trafik sıkıntılarını çözmesi beklenen imar planlamalarının yıllardır uygulamaya geçirilemediğini ifade eden Kesikbaş, “Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra yaşanan göç dalgası ile kentteki nüfusun artmasıyla kiralık veya satılık ev bulmanın zorlaştığı, her geçen gün yoğunlaşan trafiğin işkence haline geldiği görülmekte. Ayrıca bugün Eskişehir’de kentsel konut alanlarının yaklaşık üçte ikisi riskli bölgelerde yer almakta. İmar alanlarının genişletilmemesi ve arsa üretilememesi sebebiyle meydana gelen sorunlar ve çevre yolunun kent için artık yetersiz kalmasından dolayı yaşanan yoğun trafik, bunun neden olduğu kazalar her gün yüz binlerce insanı etkiler hale geldi. Bu noktada, imar planlamasında yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması için, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, şehirde yaşayan insanların refahı adına, uzlaşı ve iş birliğine gitmesi gerekmekte. Biz de bu noktada üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve sayısı 100 bini aşkın sanayi çalışanlarımızın konut ve barınma sorununa ilişkin çözüm önerilerimizi bu rapor ile paylaştık” açıklamasında bulundu.