Sanayi üretiminde enerji, işçilik ve vergi oranlarındaki artışların maliyet oluşturan satın alma kalemlerinde hareketli ve sabit maliyetlerde ciddi bir ilave yük oluşturduğunu dile getiren ESO Başkanı Kesikbaş, "İstihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomi modelimizi daha da güçlendirmemiz gerekirken, sanayimizde rekabetçiliğimizi kaybetme korkusu yaşıyoruz. Maliyetlerimiz sürekli artıyor ve sanayiciler bu artışları ihracat fiyatlarına global rekabet sebebi ile yansıtamıyorlar. Sanayicilerimiz yıllardır emek vererek kurdukları müşteri portföylerini, dağıtım kanallarını kaybetmek istemiyor. Zira kaybedilen müşterileri kazanmak çok daha maliyetli ve zaman alıcı oluyor" dedi.

'Sanayiyi koruyucu tedbirler' vurgusu

Finansmana erişimde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Kesikbaş, "Ayrıca yurt içi piyasalarda durgunluk, daralma ve enflasyon riskleri artıyor. Enflasyon her geçen gün Türk Lirası sermayeleri eritiyor, yeni finansman ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Finansmana erişim de alınan tedbirler ile günden güne daha da zorlaşıyor. Kamu maliyesinin yaşadığı zor durumu anlayan sanayiciler, klasik bilindik reçeteler ve kolayca alınan tedbirler yerine daha kapsayıcı orta ve uzun vadede ekonomimizi kırılganlıktan kurtaracak yapısal çözümlerin daha doğru olduğuna inanıyor. Geleceğine umutla bakan ülkemiz için üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı sanayimizi koruyucu tedbirlerin alınması yaşamsal önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.