TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ‘2209-A: Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘2209-B: Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’ 2023/2 dönemi kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2022/2 döneminde toplam 121 olan proje desteği sayısını 2023/2 döneminde 134’e çıkardı.

ESTÜ öğrencilerinin, öğretim elemanları danışmanlığında yapmış olduğu proje başvurularının 97 tanesi 2209-A kapsamında, 37 tanesi ise 2209-B kapsamında destek almaya hak kazandı. 2209-B kapsamında desteklenen proje sayılarına göre ESTÜ tüm üniversiteler arasında 3’üncü sırada yer aldı.