FOSFA, yağı, tohumları ve yağlı maddeleri ticaretine yönelik koruma ve tanıtım amacıyla kurulmuş bir organizasyondur. FOSFA, ticari uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar ve bu yazıda FOSFA hakemliği hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilecektir.

FOSFA Hakkında Genel Bilgiler

FOSFA, 1863 yılında Londra'da kurulan bir organizasyondur. FOSFA'nın temel amacı, yağ, tohum ve yağlı maddeler ticaretini korumak ve tanıtmaktır. FOSFA'nın üç ana faaliyet alanı bulunmaktadır:

●     İş geliştirme ve koruma platformu olmak,

●     Hakemliği yürütmek,

●     Standart sözleşme formları hazırlamak.

FOSFA'ya göre, dünya yağ ve yağ ticaretinin %85'i FOSFA sözleşmeleri altında gerçekleşmektedir.

FOSFA Sözleşmesi ve Hakemlik

FOSFA sözleşmeleri, uyuşmazlıkların İngiliz hukuku tarafından yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda, FOSFA model hakemlik maddesi kendi özelliklerine sahiptir (Scott v Avery maddesi olarak bilinir).

FOSFA hakemlik maddesi, tarafların "dünya çapında dondurma emirleri" (WFO) gibi mahkemelerden geçici önlemler aramasını engeller. Eğer taraflar, sözleşmeye model bir FOSFA maddesi dahil etmişlerse ancak kendilerini bu maddenin uygulanmasına kısıtlamak istemiyorlarsa, maddenin bu kısmının uygulanmasını dışlamaları gerekir.

Hakemlik Süreci

FOSFA, iki aşamalı bir hakemlik sistemidir: ilk aşama ve ardından temyiz. FOSFA, hakemlik kurallarının birkaç versiyonunu sağlar: FOSFA Hakemlik ve Temyiz Kuralları (çoğu uyuşmazlık bu kurallar altında ele alınır) ve Küçük Talepler Tek Aşamalı Hakemlik Kuralları (uyuşmazlık tek bir hakem tarafından ele alınır, temyiz yoktur).

İlk Aşama Hakemlik Ödülünün İtiraz Süreci

Taraflar, ödülün yapıldığı tarihten itibaren 28 gün içinde FOSFA'ya temyiz başvurusunda bulunabilirler. Bir Temyiz Kurulu, FOSFA tarafından atanan 5 hakemden oluşur.

FOSFA Hakemlik Ödülünün Uygulanması

Eğer kaybeden taraf ödülü gönüllü olarak uygulamazsa, başarılı taraf borçlunun ikamet ettiği veya varlıklarının bulunduğu ulusal mahkemeye başvurabilir. Ödülün tanınması işlemi formeldir - mahkeme, hakemlik maddesinin ve tarafların bunlara uyup uymadığını, ayrıca ödülün uygulanabilir olup olmadığını kontrol eder.

Sonuç

FOSFA hakemlik süreci, ticari uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar ve bu süreç, tarafların uyuşmazlıkları çözümlemelerine yardımcı olur. Bu sürecin anlaşılması ve uygulanması, ticaretin düzgün bir şekilde işlemesine yardımcı olur.