Yapılan son araştırmalar ve tarih kaynaklarına göre, Gaziantep'in Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adı "Ayntab" olarak geçmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu toprakları fethettikten sonra, bu bölge Ayntab adıyla anılmış ve bu isim Osmanlı dönemi boyunca kullanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun bu stratejik noktada bulunan Ayntab'i önemli bir şehir olarak kabul ettiği ve bu bölgedeki ticaretin canlı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda Ayntab, tarihi boyunca farklı kültürlerin etkileşimine sahne olmuş ve bu çeşitlilik, şehre zengin bir tarihi miras kazandırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, Gaziantep ismi değişmemiştir ve hala "Gaziantep" olarak anılmaktadır. Günümüzde Gaziantep, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ünlüdür ve aynı zamanda ülkenin önemli bir sanayi ve gastronomi merkezidir.

Gaziantep'in Osmanlı dönemine ait adı olan "Ayntab," şehrin tarihî kimliğini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu keşif, tarihçiler ve şehir tarihi ile ilgilenenler için büyük bir öneme sahiptir, çünkü Gaziantep'in Osmanlı dönemi mirasını daha iyi anlamamıza katkı sağlayan önemli bir bilgiyi gün yüzüne çıkarıyor.