2004 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan maddeye göre yıllardır sorumluluğun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu hatırlatan Başkan Albayrak, büyükşehir belediyesi ekibinin 20 yıl sonra dahi olsa Eskişehir’i ilgilendiren böylesi hayati bir konuyu hatırlamalarını olumlu karşıladıklarını söyleyerek, "Sakaryabaşı’ndan getirilecek suyun Eskişehir’imiz için öneminin farkındayız ve bu düşüncede her türlü desteğe vermeye hazırız. Lakin bazı şeyleri hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 23 Temmuz 2004 tarihinde 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı 'Büyükşehir Belediye Kanunu'nun, Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7'nci maddesinin r bendinde 'Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek' olarak belirtildiği üzere, içme ve kullanma suyu temini amacıyla gerekli baraj, regülatör, iletim hattı ve bunun gibi tüm tesisleri yapmak, yaptırmak ve işletmek büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Bu minvalde, Eskişehir’imize Sakaryabaşı kaynaklarından içme ve kullanma suyu temini ile ilgili olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca imzalanmış olan protokol Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın olumlu görüşlerinin alınmasının ardından, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'müzce 29 Kasım 2021 tarihinde onaylanmıştır" dedi.

"Toplam proje maliyeti 2024 yılı fiyatları ile 14 milyar TL’dir"

Bu anlamda, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 'Sakaryabaşı Kaynaklarından Eskişehir İline İçmesuyu Temini Planlama Raporu Yapımı' işinin sözleşmesinin 3 Kasım 2021 tarihinde imzalanarak, 12 Kasım 2021 tarihi itibarıyla işe başlandığını belirten Albayrak, "Süre uzatımlı olarak Planlama Raporu çalışmalarının, 1 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Planlama Raporunun onayı ardından, yatırım programında yer alan 'Eskişehir İline Sakaryabaşı Kaynaklarından İçme suyu Temini Proje Yapımı' süreci sorunsuz şekilde akışında devam etmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü'müz tarafından belirlenen ve uygulanan tüm Teknik Şartname, Yönetmelik, Genelge ve bunun gibi mevzuatta belirtildiği şekilde Planlama Raporu hazırlanması süreci, maksada (içme suyu, sulama, enerji, taşkın) uygun olarak, harita, rasat, hidroloji, toprak kaynakları, tarımsal ekonomi, kamulaştırma, mühendislik jeolojisi, doğal yapı gereçleri, laboratuvar, içme suyu ve arıtma, çevre ile planlama gibi birçok disiplini ve çalışma alanını içeren, arazi ve büro çalışmaları ile toplanan verilerin değerlendirilerek farklı alternatiflerin ayrıntılı çalışıldığı ve maksadı karşılamaya yönelik teknik ve ekonomik olarak yapılabilir en uygun alternatifin belirlendiği bir süreçtir. Sakaryabaşı kaynaklarına 12 kilometre isale hattı ve Sakaryabaşı kaynaklarından 65 kilometre daha büyük çaplı isale hattı öngörülmüştür. Toplam proje maliyeti 2024 yılı fiyatları ile 14 milyar TL’dir" şeklinde konuştu.

“Bu zamana kadar aklınız neredeydi?”

Başkan Gürhan Albayrak, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bilgiler doğrultusunda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 20 yıldan bu yana sorumluluğu alanında olmasına rağmen tek bir adım dahi atmadığı süreci yürütmediğinden, DSİ Genel Müdürlüğü'müz tarafından bugüne kadar süreç eksiksiz şekilde yürütülmüştür. Tüm rapor, bilgi ve belgeler hazırdır. Büyükşehirden kaynaklanan sebepten dolayı her ne kadar geç kalınmış olsa da bu konu siyaset üstü bir meseledir. Eskişehir’imizin geleceği için üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Süreç sorunsuz şekilde devam etmektedir. Sözde değil, özde çalışıyoruz.”