Hakkari ismi, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan, bir kısmı İran topraklarına kadar uzanan bir bölgenin adıdır. Bu bölgenin adını, geçmişte bu bölgede yaşamış olan "Hakkar" kabilesinden almıştır. Arapça literatürde, coğrafya kütüphaneleri ve çeşitli tarih yazılımlarında bölge ismi "Hakkariye" olarak geçer, bu isim "Hakkarlar'ın Şehri" anlamını taşır.

Hakkari bölgesinde yapılan çeşitli arkeolojik araştırmalarda, toplanan belgeler ve üzerinde isimler bulunan kayalar, bölgenin tarihsel bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor. İlk medeniyetler arasında bulunan Sümerler, Akadlar, Urartular ve Asurlular'ın ilerleyen zamanlarda bölgede iz bıraktıkları belgelenmiştir.

Hakkari, tarih öncesi dönemlerde heybetli bir kale olarak görülmüş ve bu nedenle döneminin pek çok savaşına ev sahipliği yapmıştır. 1514 yılında yaşanan Çaldıran Muharebesi'nin ardından Hakkari, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları arasına dâhil olmuştur. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrasında 24 Nisan 1915 tarihinde Rus işgali altına giren Hakkari, 22 Nisan 1918'te kurtarılmıştır.

1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması'nın ardından Hakkari'nin Musul dahil beş farklı bölgesi, Türkiye'nin ulusal sınırlarının dışında kalmıştır. Ancak aynı yıl Hakkari, il statüsü kazanmıştır. Daha sonra 1933 yılında Van İli'ne bağlanılan Hakkari, 1936'da yeniden il statüsüne kavuşmuştur. Bu durum, Hakkari'nin tarih boyunca önemli bir coğrafi ve siyasi nokta olduğunu vurgulamaktadır.