İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu; Sporda şiddet yasasında yer alan ‘seyirden yasaklanma’, ‘spor müsbakalarından men’ alan taraftar sayısını ve bu cezaların gerekçelerini; passolig ile elde edilen gelirleri ve bu gelirlerin hangi kaynaklara aktarıldığını; ‘seyirden yasaklanma’ cezasında uzayan mahkeme süreçlerini ve taraftara ceza verilen imza atmadaki yaşanan sorunları verdiği önergeler ile TBMM’de gündeme getirdi.

‘6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET YASASI YETERLİ Mİ?’

İYİ Parti’li İdris Nebi Hatipoğlu’nun hazırladığı önergede şu değerlendirmeler yapıldı:“6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlememesine dair Kanun 2011 yılında ilk kez hayata geçmiş olup; günümüze dek 3 defa değiştirilmiştir. Kanun ile “spor alanı” tanımı genişletilmiş, bu alan içerisinde verilen cezaların da sayısı artmıştır. Seyirden Men Cezalarındaki artış taraftarları ve kulüpleri kaygılandırıyor. En çok tartışılan 18. Maddesinde ise “seyirden yasaklanma” ile alınan güvenlik tedbirleri sıralanmaktadır. Kanunda belirtilen “seyirden yasaklanma” ile kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişin yasaklanması düzenlenmektedir. Özellikle e-bilet sistemine geçilmesi ile birlikte son zamanlarda; E-bilet sisteminde yetkili birimlerce maça giden sporseverlerin bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilmesi sebebiyle; özellikle “Seyirden Yasaklanma” koruma tedbiri uygulamalarında önemli derecede artış olduğu da bilinen bir gerçektir. Seyirden yasaklanma hükmüne istinaden yaşanan vakalarda adli süreçlerin uzaması, davaların yetkili mahkemelerde açılmaması vb. sorunlar da pek çok mağduriyeti beraberinde getirmektedir. Hakkında “seyirden yasaklanma” kararı; savcılık ya da mahkeme aşamasında verilen kararın kesinleşmesinden itibaren başlayacak 1 yıllık süre olmasına rağmen bu süreçler mahkeme aşmasına intikal durumunda epey uzamaktadır. Soruşturma aşamasında takipsizlik ve kovuşturma aşamasında ise beraat ya da düşme kararları dışında bir karar verilmesi halinde mahkeme kararının kesinleştiği-cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren ayrıca 1 yıl daha seyirden yasaklanma tedbiri devam edecektir. Kötü Tezahürattan spor müsabakalarından men cezasının yorumu neye göre ve nasıl yapılıyor?  Basına da yansıdığı üzere spor müsabakalarında yapılan tezahüratlara dahi “spor müsabakalarından men “tebligatlarının taraftarlara gelmesi de spor sevenleri kaygılandıran bir başka durumdur. Spor camiasında yaşanan ve basına yansıyan; kanundaki bazı belirsizliklerin netleşmesi hem kulüpler hem de taraftarlar açısından önem arz etmektedir.’’

‘MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI NASIL VERİLİYOR?’

Hatipoğlu’nun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergelerinde şu soruları sordu: ‘‘Son 3 yılda ve yıl bazında “Spor Müsabakalarından Men “cezası alan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin “Spor Müsabakalarından Men “cezası alma gerekçeleri nelerdir? Son 3 yılda ve yıl bazında “Seyirden Yasaklanma” tedbiri alan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin seyirden yasaklanma cezası alma gerekçeleri nelerdir? Seyirden yasaklanma tedbiri alanların ortalama yasaklanma süresi nedir? Son 3 yılda ve yıl bazında Spor müsabakalarında yapılan tezahüratlar nedeniyle spor müsabakalarından men cezası alan kişi sayısı kaçtır? “Kötü tezahürat” nedeniyle “Spor Müsabakalarından Men “cezası nasıl verilmekte; bu tezahüratların yorumu kanunun hangi maddesine istinaden ve nasıl yapılmaktadır? Özellikle “Seyirden Yasaklanma “kararındaki mahkeme süreçlerinin uzaması, imza sorunlarının yaşanması şikayetlerinin önüne geçilmesi adına Bakanlığınız nezdinde bir düzenleme talebiniz olacak mıdır? 18. Maddede yer aldığı üzere; soruşturma aşamasında konan tedbir, infazdan mahsup edilmemektedir. Bu husus ceza muhakemesinin hangi maddesi ile uyuşmaktadır? Soruşturma aşamasında konan tedbirin infazdan mahsup edilmemesi ile 24 ile 36 ay arasında değişen soruşturma ve kovuşturma evreleri neticesinde verilen 12 aylık ceza 36 ile 48 ay cezaya tekâmül etmektedir. Bu husus uygulamada, Anayasamızda yer alan “hak arama özgürlüğü” ile nasıl bağdaşmaktadır? Uygulamada, hakkında 18. madde uyarınca soruşturma veya kovuşturma başlatılmış bir taraftar her hafta 1 gün 45 dakika ara ile karakola başvurarak imza atmaktadır. Bu tedbir adli kontrol hükümlerinin en ağır uygulananı olmakla birlikte haftada 1 gün 2 başvuru yapılması, Ceza Muhakemesinin en temel ilkesi olan “orantılılık” ilkesi ile nasıl bağdaşmaktadır? “Seyirden yasaklanma “davalarının ilgili mahkemelerde açılmaması şikayetleri tarafınıza gelmekte midir? Sürecin uzamasına neden olan bu durumların önüne geçmek adına Bakanlığınız tarafından yapılan bir düzenleme mevcut mudur?’’

‘ELDE EDİLEN GELİR NE KADAR?’

İYİ Parti’li Hatipoğlu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergelerinde şu soruları sordu: ‘‘Bugün itibariyle passolige üye kaç taraftar vardır? Son 3 yılda ve yıl bazında, passolig üyeliği ile elde edilen gelir ne kadardır? Elde edilen bu gelirler nerelere, ne şekilde aktarılmaktadır? Son 3 yılda ve yıl bazında, passolig üyeliği ile elde edilen gelirin ne kadarı hangi kulüplere dağıtılmaktadır? Son 3 yılda ve yıl bazında, passolig üyeliği ile elde edilen gelirin ne kadarı Aktifbank’a aktarılmıştır? Elektronik bilet uygulaması için Aktifbank ile yapılan anlaşmanın süresi ne kadardır?  Aktifbank ile yapılan anlaşma ne zaman sona erecektir?’’