ESGİAD Başkanı Ulaş Entok, yaptığı açılış konuşmasında platformu "bu bütün Eskişehir'in projesidir ve herkes sahip çıkmalıdır" sözleriyle tanıttı. Borun yalnızca maden olarak çıkarılması değil, işlenip değerlendirilmesinin de büyük önem taşıdığının altını çizen Entok; ETİ Maden'in çalışmalarının yanı sıra özel sektörün de bu teşebbüslere katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin dünyadaki bor rezervlerinde %73'lük bir oranda söz sahibi olduğunu belirten Ertok; bor endüstrisinde de aynı şekilde söz sahibi olunması gerektiğini savundu. Entok, bor kullanım alanlarının ağırlıklı olarak cam, seramik, tarım ve temizlik sektörlerinde olduğunu; ancak gelişmekte olan ve ihtiyaç duyulacak en önemli sektörlerden birinin de savunma sanayi olduğunu vurguladı. Önemli bir gündem maddesi olarak yer alan elektrikli arabalar noktasında ise Ertok, her bir elektrikli araçta 13 kilogram bor kullanıldığını aktardı.

Sonrasında ESGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Platform Sözcüsü Umut Rallas, açıklamalarına modern bor endüstrisinin tarihinin 13. yüzyıllara dayandığını aktararak başladı. Türkiye'de maden araştırma ve işletme faaliyetlerinin artmasıyla birlikte borun kullanım alanlarının da gittikçe arttığını belirten Rallas, bu noktada sahip olunan en büyük bor yatağının Eskişehir Kırka'da bulunan Tinkal madeni olduğunu ifade etti. Rallas da yine benzer şekilde borun yalnızca cevher olarak bulunmasının değil; sürecin son noktasında "uç ürün" olarak çıktısının alınmasının gerekliliğinin altını bir kez daha çizdi. Yanı sıra Rallas, platform olarak amaçlarının borla ilgili toplumda yanlış ve eksik bilinen tüm bilgiler hakkında doğru ve sağlıklı bir aktarım yaparak kamuoyu oluşturmak olduğunu belirtti. Aynı zamanda hedeflerinin de Eskişehir'in "bor ekosisteminin merkezi" olması olduğunu söyleyen Rallas, "şehrimizin madeni bor, şehrimizin cevheri gençler" sözleriyle gençleri konuyla ilgili farkındalığa ve yapılacak çalışmalara davet ederek açıklmasını sonlandırdı.