Üniversitenin kurucu fakültesi olan İİBF, ilk olarak 1958 yılında Akşam Eskişehir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu adıyla eğitim-öğretime başlamış, bir yıl sonrada Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA) ismiyle Türkiye’deki az sayıda akademi arasında yerini almıştır. Bu yıllarda Türkiye ve dünyadaki başarılı ekonomist ve idari bilimcileri yetiştiren kurum, 1982 yılında ise Fakülte kimliğini kazanmıştır. Öğrencilere hayatın vazgeçilmez bir alanı olan iktisadi ve idari bilimler alanında disiplinlerarası bir yaklaşım ile çağın gerekliliklerine cevap veren geniş bir eğitim imkânı tanıyan İİBF’ye emek veren öğretim üyelerinin başında ise Dekan Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İsmail Onur Baycan ile Doç. Dr. Ozan Ağlargöz yer alıyor.

Beş bölüm, çift diploma imkânı sunan fakülte

Fakültede İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere toplam beş bölüm bulunuyor. Fakültede ayrıca İktisat Bölümü ile İşletme Bölümünün İngilizce Programları da yer alıyor. İşletme Bölümü öğrencileri “UOLP-SUNY Empire State College”, İktisat Bölümü öğrencileri de “UOLP-SUNY Cortland” çift diploma programlarından mezun olabiliyor. Bu yönüyle Anadolu İİBF, Türkiye’deki az sayıda çift diploma olanağı sunan fakültelerden biri olma özelliğini de taşıyor. Anadolu İİBF, yabancı dil eğitimini önemsiyor ve kurumsal olarak da destekliyor. Fakültede, İngilizce İktisat ve İngilizce İşletme programlarının yanı sıra Türkçe programlar için isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi de veriliyor. Dileyen öğrenci bir yıl boyunca Yabancı Diller Yüksekokulunun İngilizce Hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi alabiliyor.

Öğrenciler için pek çok imkan seferber ediliyor

Anadolu İİBF, geniş uluslararası eğitim ve staj imkanlarıyla da öğrencilerine değer katıyor. Fakültenin Erasmus+, Mevlana, Farabi ve benzeri programlarla çok yaygın bir coğrafyada anlaşmaları bulunuyor. Öğrenciler ilgili anlaşmalarla bir başka ülkede eğitim alma ve staj yapma olanağına sahip olabiliyor. Hem üniversitemiz öğrencileri farklı coğrafyalarda eğitim alabiliyor hem de fakültemizde çok sayıda uluslararası öğrenci de eğitim alma imkânı bulabiliyor. İİBF, 133 kişilik güçlü akademik kadrosuyla nitelikli eğitim verirken öğrencilerini staj imkanları ile de destekliyor. İİBF öğretim üyeleri tarafından çok sayıda araştırma projesi yürütülüyor ve yapılan bilimsel çalışmalar ile sosyal ve beşerî bilimler alanına katkı sağlanıyor.
Fakülte yapmış olduğu iş birliği protokolleri aracılığıyla öğrencilerine çeşitli staj imkanları sunuyor. Bu yolla İİBF öğrencileri staj yaptıkları kurumlarda istihdam edilme fırsatını da elde edebiliyor. Eğitim programlarında teorik derslerin yanı sıra sektör ve uygulama derslerine de ağırlık veriliyor. Alanlarıyla ilgili en güncel uygulamalarla tanışan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilme imkanları artıyor. Genellikle bankacılık ve finans alanına yönelen İİBF öğrencileri mezun olduktan sonra kamuda ve özel sektörde iş bulabiliyor. Bu istikamette pazarlama, dış ticaret, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik mezunların istihdam edildiği alanlar arasında yer alıyor. Ayrıca mezunlar arasında başarılı girişimcilik örnekleri de mevcut. Bunların yanı sıra Fakülte yıl boyunca çok sayıda akademik ve kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen uluslararası kongre, sempozyum ve seminerler öğrencilerin akademik yönlerini desteklerken diğer kültürel ve sanat etkinlikler de sosyal yönlerini güçlendiriyor.

BİST-LAB, kullanıcılara uygulama ve finans simülasyonu ortamı sunuyor

Fakültede yüksek teknolojili 11 amfi ve 11 derslik, çok sayıda öğrenciye hizmet verebilecek üç bilgisayar laboratuvarı, bir de finans laboratuvarı bulunuyor. 2021 yılında Borsa İstanbul tarafından yenilenen finans laboratuvarı, kısaca BİST-LAB ise kullanıcılara bir uygulama ve finans simülasyonu ortamı sunuyor. BİST-LAB’da öğrenciler ve araştırmacılar, Refinitiv EIKON/Datastream ve MATRIX veri tabanlarından saatlik, günlük, aylık, yıllık verilere ulaşarak araştırma ve uygulama yapma olanağına kavuşuyor. Fakültede ayrıca bir de sergi salonu bulunuyor. Sergi salonu yıl boyunca çeşitli sergilere ev sahipliği yaparak öğrencilere sanatla iç içe bir eğitim-öğretim ortamı sunuyor.