“Haiku’yla İktisat” adlı seminer, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Munise Tuba Aktaş tarafından verildi. Seminere, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Onur Baycan, İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erol Kutlu, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi.

Doç. Dr. Tuba Aktaş: “Haiku, edebiyatla iktisadı buluşturup ikisi arasında köprü kurdu”

Seminerde Haiku’nun hem kültürel hem de disiplinlerarası bir çalışma olduğuna değinen Doç. Dr. Munise Tuba Aktaş, iktisadı anlama noktasında şunları söyledi:

“Bu çalışma aynı zamanda disiplinlerarası ve kültürlerarası bir çalışma. Edebiyat ile iktisadı buluşturup ikisi arasında köprü kuruyor. Bu çalışma, Haiku ile iktisadı anlamak ve anlatmak üzerine kuruldu. İktisadı farklı bir bakış açısıyla sunması nedeniyle de bence özgün bir çalışma oldu. İletişim Fakültesi öğrencileriyle yaptığım İktisat dersinde Haiku tekniğiyle şiir yazdırarak onlara hem iktisadı öğrettim hem de şiir ile konuyu daha iyi anlamalarını sağladım. Öğrendikleri iktisadi konuları, ilkeleri, ilişkileri ve izledikleri iktisat temalı filmleri harmanlayarak iktisat dersini daha eğlenceli ve etkin öğrenmelerini sağladım. Gerek merak uyandırmak gerek de iktisadi olguların, kavramların ve ilişkilerin üzerine düşünmek anlamında Haiku’lar bize çok yardımcı oldu. Çünkü merak duyup araştırdığımız konuları daha iyi öğreniyoruz. Öğrenciler de iktisadi konular üzerine araştırırken kendi deneyimleriyle Haiku’yu harmanladıkları için öğrenmeleri daha kolay ve kalıcı oldu.”