Her yıl Mayıs ayının ilk haftası ülkemizde “Bilişim Haftası” olarak kutlanıyor. Bilgisayar, televizyon, radyo, internet, mobil telefonlar, tabletler, elektronik postalar bilişim teknolojilerinin birer ürünü olarak görülüyor. Bilişim haftası, insanın yaşamını bu denli etkileyen, ufkunu açan, uygarlığı hızla geliştiren bu bilişim teknolojinin bilinçli ve faydalı kullanımını sağlamaya çalışıyor.
İnsanları ortak düşüncede birleştiren ve ulusal bilgi toplumu oluşturmayı hedefleyen bilimin, bu bilgilerin bir anlamda yeniden işlenmesi olan bilişimin; çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumu bilişim teknolojilerinin güvenli ve bilinçli kullanımına teşvik etmek, bu konuda bilgilendirmek, sunulan hizmetlerin eş güdümlü koordinasyonunu sağlamak ve yeni hizmetlerin sunumunu planlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda “Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı” çalışmaları yürütülüyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce bu çerçevede yürütülen çalışmaya katılım sağlanmış, yapılan iş birliği çerçevesinde Müdürlük personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikte Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Sosyal Çalışma Uzmanı Ebru Aslan ve Çocuk Gelişim Uzmanı Betül Kırbız tarafından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 20 personele eğitim verildi. Verilen eğitimde personelin görev alanlarındaki çalışmalarda bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konularına özen gösterilmesi hususuna dikkat çekildi.