Bursa'nın İnegöl ilçesinin tarihi, 1847 ve 1942 yılları arasında gerçekleşen arkeolojik kazılarda bulunan eserlerle M.Ö 3.000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İnegöl'ün 5.000 yıllık derin tarihi, aralarında Hititler, Bitinyalılar, Lidyalılar, Persler ve Makedonyalılar'ın da bulunduğu birçok eski uygarlığın hüküm sürdüğü bir alandır.

M.Ö 2. yüzyılın sonlarına doğru Bergama Krallığı ile birlikte Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına giren İnegöl, M.S 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasının ardından önce Doğu Roma İmparatorluğu, daha sonra ise Bizans İmparatorluğu egemenliğine geçti.

1071 Malazgirt zaferinden sonra hızlı bir şekilde Türklerin hakimiyetine geçen İnegöl, Haçlı Seferleri sonunda 1097 yılında yeniden Bizans egemenliğine geçti. Bu dönemden sonra birkaç kez daha el değiştiren İnegöl, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna kadar Bizans hâkimiyeti altında kaldı. Osman Bey'in yakın dostu ve komutanlarından biri olan Turgut Alp, İnegöl'ün fethini gerçekleştirdi.

İnegöl'ün Bizans dönemindeki adı "Anglecoma" iken, kaynaklarda İnegöl isminin değişik şekillerde yazıldığı görülmektedir. Ancak Osmanlı eserlerinin çoğunda Ayna-Göl veya İne-Göl şeklinde yazıldığı görülmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde, İnegöl'ün adının Ezinegöl'den türediği belirtiliyor. Çelebi, İnegöl'ün Cuma günü yani o dönemdeki tabiriyle Ezine günü fethedildiği için "Ezinegöl" adını aldığını ve zamanla baştaki "Ez"in kaldırılarak yalnızca İnegöl olarak adlandırıldığını dile getirir.

İnegöl'ün coğrafi yapısı, Uludağ ve onun uzantısı olan Domaniç Dağı ile Ahı Dağı ve eteklerinden doğan otuzdan fazla derenin beslediği beş büyük akarsünün Birleşim yerinin Bursa'nın 45 km güneydoğusunda yer aldığını göstermektedir. Bu tarihi ilçede Osmanlı dönemine ait çok sayıda önemli eser bulunuyor. Sadrazam İshak Paşa tarafından yaptırılan İshak Paşa Cami ve Külliyesi, Hamza Bey Cami, Yıldırım Cami (Cuma Camii), Kurşunlu Cami, Kurşunlu Han ve Ortaköy Kervansarayı, İnegöl'ün tarihine tanıklık eden eşsiz yapılardır.

Öte yandan, İnegöl'ün 13 km batısında yer alan Sultan köyünde XIV. yüzyılda yaşamış Germiyanoğlu Geyik Baba ile Balım Sultan adına, Orhan Bey tarafından yaptırılmış olan Geyikli Baba Türbesi önemli bir ziyaret yeridir. Boğazova Yaylası, Arabaoturağı Yaylası, Alaçam Yaylası ve tarihi çınarlar, İnegöl'ün doğal güzelliklerinin başında gelir.