İş güvenliği kursu, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak isteyenler açısından büyük bir öneme sahiptir. Doğru kursun tercih edilmesi, bu sürecin çok daha rahat ve kolay geçmesini sağlar. Adayların hedeflerine ulaşma süreci daha sıkıntısız olur.

İş Güvenliği Kursu Nedir?

İş güvenliği kursu, İSG alanında görev yapmak isteyen profesyonellerin yetiştirildiği kurslardır. Buradaki eğitimler son derece kapsamlıdır ve İSG alanının farklı bölümlerini kapsar. Bundan dolayı söz konusu kurslarda verilen eğitimler, sadece iş güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik değildir. Bu kurslarda işyeri hekimi, diğer sağlık personeli gibi farklı İSG profesyonelleri de yetiştirilir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev almak isteyenlere yönelik eğitimler, bakanlığın yetkilendirdiği kurumlar tarafından verilir. Yetkisi olmayan kurumların bu türden kurslar açması mümkün değildir. Açılsa dahi bunlar resmiyette geçerli olmaz ve adayların İSG profesyoneli olmasını sağlamaz. Yetkili kurumların bu alandaki açtıkları kurslardan bazıları şu şekildedir:

·         A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kursu

·         B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kursu

·         C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kursu

·         İşyeri Hekimliği Kursu

·         İşyeri Hemşireliği Kursu

Görüleceği üzere bu alanda verilen eğitimler ve açılan kurslar farklı seçeneklere sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapacak olanların uygun kursa kaydolması ve doğru eğitimi alması gerekir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş güvenliği uzmanı, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgilenen, görev ve yetkilerini ilgili kanun ve yönetmelikten alan profesyonellerdir. Bu profesyoneller, işverenler tarafından işe alınır. Ancak görev ve sorumluluklarında mesleki açıdan bağımsızdırlar. Dolayısıyla işverenin etkisi altında kalmadan işlerini yaparlar. İşlerini yapmalarından dolayı hak kaybına uğratılamazlar.

Yasal gereklilik nedeniyle birçok iş yerinin iş güvenliği uzmanına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç nedeniyle söz konusu alanda ciddi seviyede iş imkanları oluşmuştur. Bu imkanları değerlendirmek ve iş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin, öncelikle bazı şartları sağlaması gerekir. İstenen şartlar ise mezuniyet ile ilgilidir. Mezun olunması istenen bölümler şunlardır:

·         Mühendislik fakültesi

·         Mimarlık fakültesi

·         Fen edebiyat fakültesi içerisinde yer alan fizik, biyoloji ve kimya bölümleri

·         İSG programları (Lisans ve ön lisans)

Buradaki bölümlerden birinden mezun olanlar, istenen şartları sağlamış kabul edilir. Bu kişilerin haricinde İSG alanında yüksek lisans veya doktora yapanlar ile teknik elemanlar da iş güvenliği uzmanı olabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği, günümüzün önemli konularından biridir. Çalışanların sağlıklarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması, bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. Bunun içinse ilgili alanda profesyonellerin görev yapması gerekmektedir. İşte tüm bu profesyoneller, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile yetiştirilmektedir.

Eğitimlerin süresi, kapsamı ve şekli, ilgili alana bağlı olarak farklılık göstermektedir. Özellikle kapsamlar arasında ciddi farklılıklar olduğu ve bundan dolayı herkesin kendi alanı ile ilgili eğitimleri alması gerektiği unutulmamalıdır.

İş güvenliği uzmanlığının kendi içerisinde farklı sınıfları vardır. Bunlar; A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığıdır. Söz konusu eğitimlerin kapsamı farklı olmakla birlikte, süresi ve şekli aynıdır. Eğitim süreleri toplamda 220 saat olup, bunun 180 saati uzaktan eğitim şeklindedir. Geriye kalan 40 saat ise stajdır. İşyeri hekimliği eğitimi de benzer şekilde 180 + 40 saattir.

Süre açısından tek fark, diğer sağlık personeli olarak da kabul edilen işyeri hemşireliği eğitimindedir. Bu eğitim, toplamda 90 saatten oluşmaktadır ve tamamı uzaktan eğitim şeklindedir. DSP eğitimi içerisinde staj şartı bulunmamaktadır.

İş Güvenliği Kursu Seçimi

İş güvenliği kursu seçimi, bu sürecin sorunsuz geçmesi için çok önemlidir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumların açmış olduğu çok sayıda kurs vardır. Bunlardan kaliteli olanları belirlemek için eğitim veren kuruma bakılması, daha önce kaç kursiyeri mezun ettiği incelenmeli ve verdikleri destek hakkında bilgi alınmalıdır.

Tema Akademi, sektörün en önemli kurumlarından biridir. Deneyimi, kalitesi ve sürekli verdiği destekle kursiyerlerin sorunsuz olarak İSG profesyoneli olmasını ve iş bulmasını sağlar. Kaliteli bir iş güvenliği kursu arıyorsanız, siz de Tema Akademi’yi tercih edebilirsiniz.