Tarih boyunca kesintisiz bir yerleşim alanı olan "Göller Bölgesi" veya tarihsel adıyla Pisidia, zengin bir tarih ve kültürel mirasa tanıklık etmiştir. Pisidialılar, adını bölgeden alan yerel bir dili, "Pisidçe"'yi konuşurken, zaman içerisinde bu bölgenin sınırları da farklılık göstermiştir. Bu dilin var olduğunun ilk izleri ise Aksu İlçesi'ndeki Timbriada, Sofular Köyü ve Senitli Yaylası'ndaki tarihi mezar taşlarında bulunmaktadır.

Pisidia'daki ilk yerleşim izlerinin tarihi, MÖ 35.000-10.000 yıllarına denk gelen Üst Paleolitik Dönem'e kadar gitmektedir. Daha sonra, MÖ 10.000-8.000 yılları aralığındaki Mezolitik Dönem'de yerleşimler görülmeye devam ederken, bölge MÖ 8.000-5.500 yıllarına tekabül eden Neolitik Dönem'de Anadolu'nun en önemli kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Not olarak eklemek gerekir ki, Kalkolitik Çağa (MÖ 5500-3000) gelindiğinde de Pisidia, önemini korumaya devam etmiştir. Bölge içerisindeki 12 farklı höyükten Kalkolitik Döneme ait çeşitli malzemeler bulunmuştur. Tunç Çağı'nda (MÖ 3000-1200) ise bölge, Isparta ilinin Neolitik ve Kalkolitik Dönemlerde bilinen höyükleriyle birlikte toplam 56 höyüğe ev sahipliği yapmıştır.

Isparta'nın eski adı

Bölgenin tarihi ismine gelecek olursak, Hitit Dönemi'nde (MÖ 1800-1200) "Pitaşşa" adıyla anılmaktaydı.