Kahta, Mezopotamya'nın doğuş yerine olan yakınlığı ve M.Ö.VII. yüzyılda Asur, VI.yüzyılda Pers, IV.yüzyılda Makedon ve Seleukos egemenliğinin hüküm sürdüğü bir bölge olarak bilinen bir yerleşim merkezi olma özelliği taşır. M.Ö. I.yüzyılda bölgede hüküm süren Arsames, günümüze önemli tarihi eserler bırakmıştır. Kommagenelilerin atası olan Arsames, bugünkü Fırat Arsameia'sı olarak bilinen Gerger Kalesi ile Nymhois Arkameia'sının kurucusudur. M.Ö.109'da bağımsızlığına kavuşan, doğu ve batının kültür, sanat ve inançlarının sentezi olan Kommagene Medeniyeti M.S. 72'de Anadolu'da Romalılar tarafından ortadan kaldırılarak Suriye Eyaletine bağlanan son krallık olmuştur.

Kahta'nın isim geçmişi araştırıldığında ise, 1190 yılı kayıtlarında Gahtai olarak geçerken, 1914 yılında Kâhta, 1946 yılında Eski Kahta, 2000-2011 yılları arasında Kocahisar, 2011-2020 yılları arasında Eski olan köyün adı, bu tarihten sonra tekrar bugünkü adını aldığı görülmektedir. Antik Çağ'da Arsameia, Orta Çağda Gaxtai ve Kâxta adıyla bilinen bu bölge, ünlü bir kalenin bulunduğu bir yerdir. En erken 12. yy'a ait Süryani Mihail vekayinamesinde (1149 yılında Türklerin Haçlı kontu Joscelin'den aldığı kaleler arasında) Gaxtai adı görülür. İlçenin adı buradan kaynaklanır ve ilçe merkezi 20. yy'da şimdiki yerine taşınmıştır.

Not edilmesi gereken bir diğer nokta ise Kahta adının kökeni hakkında kaynaklarda fazla bilginin olmamasına karşın, Orta Asya'da Ötüken ve Karakurum yakınında Kahta isimli bir kentin varlığını betimleyen eski yazıtlar bulunmaktadır. Fakat Persçede "Dağın Eteği" anlamına gelen bu isim, Persler tarafından kullanılmış ve eski yerleşim yerinin konumundan etkilenmiş olabilir.

Kahta ilçesinin tarih, kültür ve doğal zenginlikleri nedeniyle turistik zenginlikleri oldukça çeşitlidir. Kommagene Medeniyetinden kalan tarihi miras, birçok araştırmacı ve turist için önemli bir çekim noktası haline gelmiştir. 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı tepesindeki Kral Antiochos'un anıt mezarını ziyaret ederek, günbatımı veya gündoğumunu izlemek tercih edilen etkinlikler arasındadır.

Bölgedeki en popüler turistik yerler arasında Nemrut Dağı (Antiochos'un Anıt Mezarı - Dev Heykeller), Arsemia (Eski Kale), Eski Kahta Kalesi (Yeni Kale), Cendere Köprüsü (Roma Köprüsü), Karakuş Tümülüsü (Kadınlar Anıt Mezarı), Şeytan Köprüsü, Kıran Köprüsü (Değirmenbaşı Köprüsü), Han Yeri (Burmapınar), Yassıkaya ören yeri bulunmaktadır.