Eflani: Hititlerin Ardından Bir İlçenin Doğuşu

Karabük'ün ilçelerinden biri olan Eflani, tarihin derinliklerine uzanan bir hikayenin parçasıdır. Eflani'nin adı, Hititler dönemine kadar uzanır. Hitit metinlerinde kentin en eski adının "Haluna (Yün)" olarak geçtiği bilinir. Bu ad, bölgenin eski yerleşim izlerine işaret eder.

Ovacık'ın Friglerle Dansı

Ovacık ilçesi, tarihin farklı dönemlerinde çeşitli medeniyetlerin etkisi altına girmiştir. Frigler dönemi, Ovacık'ın tarih sahnesine çıktığı önemli dönemlerden biridir. Kışlaköy, Friglerin yerleşmeye konu olduğu bir bölge olarak öne çıkar. Tarihi buluntular, Frig medeniyetinin bu coğrafyada ne kadar köklü olduğunu kanıtlar.

Karabük ve Çevresinin İlkçağ Serüveni

Karabük ve çevresi, sadece Eflani ve Ovacık ile sınırlı değildir. İlkçağ boyunca farklı medeniyetlerin izleri bu topraklarda bulunabilir. Hititler, Frigler, Helenistik Krallıklar ve daha birçok medeniyet, bölgeye damgasını vurmuştur. Arkeolojik çalışmalar, bu dönemlerin eserlerini gün yüzüne çıkarmaktadır.

Karabük'ün Modern Yüzü

Günümüzde Karabük, sadece tarihiyle değil aynı zamanda modern yapısıyla da dikkat çeker. Endüstriyel gelişimi, kültürel etkinlikleri ve doğal güzellikleriyle bölge, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çeker. Karabük, geçmişiyle buluşan bir geleceğe sahiptir.