14 Eylül 2023 itibarıyla Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli nüfusunun bir önceki aya göre 19 bin 127 kişi azaldığına dikkat çekildi. Bu durum, toplamda 3 milyon 288 bin 755 kişinin geçici koruma kapsamında olduğunu ortaya koyuyor. Bu sayı, 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana kaydedilen 247 bin 143 kişilik azalmayla son yedi yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.

Cinsiyete ve Yaşa Göre Dağılım

Göç İdaresi Başkanlığı'nın yaş aralığı tablosuna göre, Suriyeli erkekler toplam Suriyeli nüfusunun %52,4'ünü oluştururken, kadınların oranı ise %47,6'ya denk geldi. Bu durum, Suriyeli erkeklerin sayısının kadınların sayısından 158 bin 663 kişi fazla olduğunu belirtiyor. Ayrıca, en büyük farkın 34 bin 537 kişi ile 25-29 yaş aralığındaki erkekler ve kadınlar arasında olduğu görülüyor.

Suriyeli Genç Nüfustaki Değişimler

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusu temsil eden Suriyelilerin sayısı 620 bin 772 olarak belirlendi. Bu genç nüfusun toplam Suriyeli popülasyonu içindeki oranı ise %18,9'dur.

Karaman'da Yaşayan Suriyeli Nüfus Oranı

14 Eylül 2023 tarihli verilere göre, Karaman'da yaşayan Suriyeli vatandaşların sayısı 837 olarak kaydedildi. Bu detay, Türkiye'deki Suriyeli dağılımının bir parçasıdır ve genel tabloyu tamamlar.