Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin kayıtlı sayısı, 14 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 19 bin 127 kişi azalarak toplam 3 milyon 288 bin 755 kişiye düştü. 1 Ocak 2023’ten bugüne gerçekleşen toplam 247 bin 143 kişilik azalma sonucunda Suriyeli sayısı son 7 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Suriyelilerin Türkiye'deki Cinsiyet ve Yaş Dağılımı

Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre, Türkiye'deki Suriyelilerin %52,4'ü erkek, %47,6'sı ise kadın. Suriyeli erkeklerin sayısı, Suriyeli kadınların sayısından 158 bin 663 kişi fazla. 25-29 yaş aralığında 34 bin 537 kişi ile erkek-kadın sayısı arasındaki en büyük farka rastlanırken, yaş arttıkça bu fark azalıyor. 45 üzeri yaş aralıklarının çoğunda kadın sayısının, erkeklerden fazla olduğu görülüyor.

Türkiye'deki Suriyeli Genç Nüfus Oranı

Türkiye'deki Suriyeli nüfusun %18,9'unu, genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığındaki 620 bin 772 kişi oluşturmaktadır.

Kayseri İlindeki Suriyeli Nüfusu

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 14 Eylül 2023 tarihli verilerine göre, Türkiye’nin iç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kayseri ilinde yaşayan Suriyeli vatandaş sayısı 81 bin 807 kişidir.