Kırıkkale, genç bir şehir olmasına karşın yüzyıllar öncesine dayanan zengin bir tarihi arka plana sahiptir. Tarih öncesine uzanan dönemlerde de kullanılan bu coğrafi alanın, kalıntılar ve arkeolojik eserlerle kanıtlanan geniş bir yerleşim sahası olduğunu biliyoruz. Bu eserler arasında mağaralar, yer altı şehirleri ve hüyükler bulunur ve tüm bunlar Kırıkkale'nin tarih öncesi döneme dek uzanan derin geçmişini doğrular niteliktedir.

1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'nin ardından, Kırıkkale il sınırları içinde kalan Böhrek (Böbrek) Dağı civarı, Anadolu'yu Türk ve İslam diyarı yapma mücadelesi verilen önemli bölgeler arasında yer almıştır. Burası aynı zamanda Anadolu'daki ilk Türk-İslam yerleşim alanlarından birisi olan 1120 yılında kurulmuş Balışeyh bölgesini de içerir. Tarih boyunca bu bölgede, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden çeşitli Oğuz Türkmen aşiretlerinin yerleştirildiğini görüyoruz.

Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri, "Oğuzhan" oymağının, "Kırıkkal'a" (o dönemki ismiyle) bölgesine yerleştirildiğini kanıtlar. Bu kaynaklar, 250-300 yıl öncesinde bölgeye Kırıkkala isminin verildiğini göstermektedir.

Cumhuriyet döneminin başında kurulan Savunma Sanayisi sayesinde gelişme gösteren Kırıkkale, muazzam bir zenginliğe sahip olmuştur. Bu zenginlik, geniş medeniyetler paletteki kuşatıcı bulgulardan, son 150-200 yıla ait özgün ahşap evlere kadar uzanır. Bunun yanı sıra Kırıkkale; MKEK Fabrikaları ve Tüpraş Rafinerisi gibi savunma sanayisi tesisleri ve Üniversitesi ile tarih, kültür, sanayi ve bilimin mükemmel bir entegrasyonu olan bir Cumhuriyet Şehri özellikleri taşır.