Bizanslılarca "SARANTA ECCLESIA" olarak anılan bu şehir, daha sonra Türklerin eline geçerek "Kırk Kilise" olarak adlandırılmıştır.

Kırklareli'nin Tarihi Yolculuğu

Kırklareli'nin eski adı olan "SARANTA ECCLESIA," Bizans döneminde bu bölgeyi anlatmak için kullanılmıştır. Bu adın kökeni Bizans kültürüne dayanmaktadır ve "Kırk Kilise" anlamına gelir. XIV. yüzyılda Türklerin bu toprakları ele geçirmesiyle birlikte ad tercüme edilerek "Saranta Ecclesia" yerine "Kırk Kilise" şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.

Kırk Kilise'nin Anlamı

"Kırk Kilise" adının bu şehre verilmesi, farklı teorilere dayanır. Bazı tarihçilere göre burada gerçekten kırk kilise bulunmuştur ve bu ad bu zengin dini mirası yansıtmaktadır. Diğer bir teoriye göre ise "kırk" sayısı sembolik olarak kullanılmış ve şehirdeki dini çeşitliliği ifade etmiştir.